Israelin ja Gazan välisestä konfliktista on vaikea saada totuudenmukaista kuvaa

Shalom-lehden pääkirjoitus 1/2024

Uusi vuosi on vaihtunut. Israelin tulevaisuuden yllä on jälleen suuria haasteita. Tätä kirjoitettaessa en vielä tiedä, missä vaiheessa Israelin ja Hamasin välinen sota on. Mutta varmaa on, että Israelille riittää vihollisia tällekin vuodelle. Yksi tärkeä kysymyksenasettelu on, missä määrin Israel-vastaisuus etenee niin pitkälle, että siitä tulee yleensä juutalaisvastaisuutta ja antisemitismiä.

Israelin valtio ja sen johto eivät tietenkään ole täydellisiä. Kaikki ihmiset ja ihmisten johtamat valtiot tekevät virheitä, mutta myös hyviä päätöksiä ja hyviä asioita. Israelin kannalta haastavaa on, että kun se tekee oman kansansa kannalta hyviä ja järkeviä päätöksiä, niin Israelin vastustajien näkökulmasta päätökset ovat virheellisiä ja niiden perusteet osin kestämättömiä.

Suomen ja maailman valtamedia horjuu Israel-kysymyksessä Israelin ja palestiinalaisten näkemysten välillä. Siksi monelle tavalliselle suomalaiselle, joka ei aktiivisesti seuraa Lähi-idän tapahtumia, muodostuu helposti sekava, kahden eri näkemyksen muovaama epäaito tai epätodellinen kuva konfliktista. Lisäksi tähän vaikuttaa kunkin ihmisen omat poliittiset näkemykset ja tulkinnat todellisuudesta.

Koska valtamedia käsittelee asioita ylipäänsä varsin pinnallisesti, niin Israelin samoin kuin sen vihollisten näkemysten syvällinen ymmärtäminen osoittautuu monesti mahdottomaksi. Kun sitten kokonaisuutta tarkastellaan pintapuolisesti, niin konfliktien syy ja seuraussuhteet helposti hämärtyvät.

Suurin haaste tavalliselle yleisölle on ymmärtää Lähi-idän uskontojen keskinäisiä jännitteitä, sekä esim. Israelissa ei-uskonnollisen enemmistön suhdetta uskonnolliseen vähemmistöön ja siitä syntyvää kipuilua.

Lopulta Israelin ainut oikea toivo on Messiaan mukanaan tuoma rauha ja se, että juutalainen kansa löytää Jumalansa. Ilman läheistä yhteyttä Jumalaan ja Messiaaseen juutalainen kansa on tuuliajolla. Vain Rauhan Ruhtinas voi tuoda rauhan ihmisen sydämeen sekä ulkoisesti koko maailmaan.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri


Haluatko saada ajankohtaista ja monipuolista tietoa Israelin ja Lähi-idän asioista kristillisestä näkökulmasta? Shalom-lehti on Shalom-Kustannus Oy:n julkaisema Israelin ystävien erikoisjulkaisu. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa, hinta 58 € / vuosi. Voit tilata lehden s-postilla shalom@iy.fi tai soittamalla toimistoomme 03-3142 5100.