Tekniset tiedot:

Sivukoko: 200mm x 265mm
Palstaluku: 3
Sivumäärä: 20
Ulkoasu: neliväri
Ilmestyy: 10 kertaa vuodessa. Ei ilmesty heinä- ja elokuussa.
Ilmestymispäivä on kuukauden 20. päivä.
Painopaikka: Waasa Graphics, Vaasa.
Levikki n. 1800 kpl
ISSN 0355-9904

Julkaisija: Israelin Ystävät ry – Israels Vänner rf.
Kustantaja: Shalom-Kustannus Oy,
Toimitusjohtaja ja päätoimittaja: Ilkka Vakkuri,
Toimitusneuvoston pj.: Anssi Joutsenlahti.

Ilmoitukset:

Lehteen tarkoitetun ilmoituksen pitää olla toimituksessa edellisen kuukauden 20. päivään mennessä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan ja sen mahdolliseen palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Ilmoitushinnat:

1/1 sivu 650 €
1/2 sivua 350€
1/4 sivua 200 €
1/6 sivua 150 €
1/8 sivua 120 €
180 x 260 mm
85 x 260, 180 x 125 mm
85 x 125, 120 x 95, 180 x 60 mm
55 x 125, 120 x 60, 180 x 40 mm
85 x 60, 120 x 45 mm

Muut koot sopimuksen mukaan. Hintoihin lisätään alv 24%.

Ilmoitusmyynti:

Puh. 03 3142 5100
Sähköposti: shalom@iy.fi

Tilaushinnat:

Kotimaa 58 €, Pohjoismaat 63 €, Muut maat economy (2.luokka) 64 €, Eurooppa priority (1.luokka) 72 €, Muut maat priority 79 €, irtonumero 6 €.

Lehden aineisto:

Lehteen tarkoitettujen kirjoitusten tulee olla toimituksessa edellisen kuukauden 20 päivään mennessä.
Shalom-lehteä toimitetaan normaalien journalististen periaatteiden mukaisesti. Toimitus tekee lehden aineistoa koskevat päätökset itsenäisesti päätoimittajan vastatessa lehden sisällöstä.

Lehdessä julkaistavissa artikkeleissa esitetyt mielipiteet eivät aina välttämättä edusta toimituksen kantaa kyseessä oleviin asioihin.

Lehdelle lähetetyissä artikkeleissa tulee olla kirjoittajan nimi ja yhteystiedot. Lehti päättää julkaistaanko kirjoitus. Toimituksella on oikeus editoida kirjoitusta niin, että sen sisältö ei oleellisesti muutu.

Nimimerkillä lähetetty kirjoitus julkaistaan vain, jos erityiset syyt sitä puoltavat. Tässäkin tapauksessa kirjoittajan nimi tulee olla toimituksen tiedossa.

Lähdelle lähetettyä aineistoa ei palauteta, ellei lähettäjä ole sitä pyytänyt lähettäessään kirjoituksen. Tällaisessa tapauksessa mukaan tulee liittää kirjoittajan nimellä ja osoitteella sekä asianmukaisella postimerkillä varustettu kirjekuori.
Toimituksella ei ole velvollisuutta säilyttää sille lähetettyä aineistoa.

Osoitetiedot:

Shalom Kustannus Oy
Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere
Toimisto on avoinna arkisin klo 9-14
Heinäkuussa suljettu.

Muut yhteystiedot:

Puh: 03- 3142 5100
Sähköposti: shalom@iy.fi
Kotisivut: www.iy.fi

Pankkiyhteystiedot: OP – TRE, IBAN: FI 48 5730 9010 0016 23, BIC: OKOYFFIHH