Avustuskohteet

ISRAELIN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSKOHTEET  JA TYÖ ISRAELISSA & ITÄ-EUROOPASSA

Poliisihallituksen Israelin Ystävät ry:lle myöntämä rahankeräyslupa on RA/2021/1386.
Lupa on voimassa alkaen 22.10.2021 koko Suomen alueella (Ahvenanmaata lukuun
ottamatta).

Tukesi eri avustuskohteisiin voit maksaa suoraan Israelin Ystävät ry:n Rahankeräystilille  FI41 5731 8220 0718 21, BIC: OKOYFIHH. Muistathan merkitä avustuskohteen viitenumeron. Jos avustuskohteella ei ole erillistä viitenumeroa, merkitse viestikenttään kohteen nimi.

 • DUGIT LÄHETYS- JA AVUSTUSKESKUS (viite 161)
  Dugit Messianic Oureach Centre on keskellä Tel Avivia sijaitseva lähetyskeskus. Keskus perustettiin vuonna 1993 tavoittamaan israelilaisia evankeliumilla ja opetuslapseuttamaan heistä vahvoja uskovia. Nykyään työmuoto pitää sisällään myös humanitaarisen avustuskeskuksen (The Agape Distribution Center), jossa jaetaan ruokaa ja vaatteita hädänalaisille israelilaisille.
 • BEIT SINGER (viite 181)
  Beit Singer lastenkoti auttaa huostaan otettuja lapsia ja toimii heidän kasvatuskotinaan. Lapsia kodissa on noin 95, iältään 5 – 16 -vuotiaita, lisäksi 15 lasta sijaisperheissä. Beit Singer tarjoaa henkilökohtaisesti räätälöidyt kasvatusohjelmat jokaiselle lapselle ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Vaikka Beit Singerissä sitoudutaan yhteisöön, siellä vahvistetaan myös sidettä lapsen ja hänen perheensä välillä, ja mikäli mahdollista, lapsi palaa omaan kotiinsa asumaan.
 • JAD SARAH (viite 194)
  Israelin suurin vapaaehtoisjärjestö, joka avustaa vammaisia, vanhuksia ja erilaisista sairauksista toipuvia. Järjestön päämääränä on auttaa heitä niin, että he voisivat elää täysipainoisesti omissa kodeissaan lainaamalla heille erilaisia apuvälineitä, tarvikkeita ja laitteita.
 • SYVÄNNÖN RAAMATTUTYÖ (viite 107)
  Raamattujen jakamista juutalaisille ja Israelin arabeille.
 • MESSIAANINEN MATERIAALIAPU (viite 233)
  Köyhimpien juutalaisten humanitaarinen auttaminen Israelissa.
 • MESSIAANISET JUUTALAISET ja ARABIKRISTITYT (viite 149)
  Israelin Ystävät ry:n liittohallitus valitsee kohteen, jossa tarve on suurin. Kohteita viime vuosina ovat olleet messiaaniset seurakunnat.
 • BRENNERIEN TYÖ (viite 246)
  Chaim Beshefa –järjestön tukeminen taloudellisissa ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevin äitien ja lasten auttamistyössä ennen ja jälkeen synnytyksen.
 • SHAVIV-PÄIVÄKOTI (viite 288)
  Suomen Wizon ylläpitämä vähäosaisten lasten päiväkoti Herzliassa. Lapsia on noin 100, alkaen 6 kk – Monella lapsella on maahanmuuttaja-tausta.
 • VESIPROJEKTI (viite 165)
  Tuetaan Israelissa mm. jätevesien puhdistamista hupenevien vesivarojen riittävyyden takaamiseksi. Vesiprojekti toteutetaan yhteistyössä KKL:n, Israelin Kansallisrahaston kanssa.
 • DVI-hammasklinikka  (viite 220)
  Klinikalla hoidetaan köyhimpien perheiden lasten hampaat ilmaiseksi. Ulkomailta tulevat vapaaehtoiset hammaslääkärit tulevat säännöllisesti auttamaan klinikalla.
 • MEDIATYÖ (viite 343)
  Tiedotetaan yleisölle Israelin avustuskohteista, Israelin asioista yleisemmin, levitetään Israel-tietoutta Suomessa.
 • VAPAAEHTOISTYÖ (viite 275)
  Tuetaan suomalaisten Israelissa tekemää vapaaehtoistyötä. Järjestö lähettää Israeliin yhteistyössä Israelin sosiaali- ja terveysministeriön  kanssa vapaaehtoisia.
 • NUORISOTYÖ (viite 356)
  Tuetaan erityisesti messiaanista- ja arabinuorisotyötä, järjestetään mm. leiri- ja kurssitoimintaa nuorille. Viime vuosina Israelin Ystävät ry on järjestänyt raamattuleirejä israelilaisille nuorille Suomessa. Leireillä israelilais-nuoret ovat saaneet kasvaa ja rohkaistua uskossaan ja tutustua myös suomalaisiin uskoviin nuoriin.
 • KATULAPSITYÖ
  Tuetaan Venäjällä olevien hädänalaisten katulasten auttamista.
 • ITÄ-EUROOPAN JA ISRAELIN HUMANITÄÄRINEN TYÖ (viite 259)
  Tuetaan rahallisesti Itä-Euroopassa ja Israelissa tehtävää aineellista auttamistyötä.

Exodus-työ (viite 136)
Tuetaan Israeliin muuttavien juutalaisten siirtolaisten taloudellista ja käytännön avustamista erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella. Avustamiseen sisältyy muuttoasioiden neuvonta, rohkaisua, opetusta Suomen ja entisen Neuvostoliiton alueella.

Tukesi eri avustuskohteisiin voit maksaa suoraan Israelin Ystävät ry:n Rahankeräystilille nro FI41 5731 8220 0718 21, BIC: OKOYFIHH. Muistathan merkitä avustuskohteen viitenumeron. Jos avustuskohteella ei ole erillistä viitenumeroa, merkitse viestikenttään kohteen nimi. Voit myös tukea työtä testamenttilahjoituksella. Lue lisää: testamenttilahjoitus