Israelin korkein oikeus siirsi päätöstään

Shalom-lehden pääkirjoitus, marraskuu 2023

Netanyahun hallitus on viemässä enemmistöllään läpi lakipakettia, joka hyväksyttynä merkitsisi Israelin korkeimman oikeuden roolin muuttumista radikaalisti. Lakipakettiin kuuluvan yhden lain tekstissä vietäisiin Israelin korkeimmalta oikeudelta oikeus puuttua parlamentin lainsäädäntöön ja ministerinimityksiin sekä jatkossa vain hallitus nimittäisi korkeimman oikeuden jäsenet. Monessa muussakin lakipaketin kohdassa on ristiriitaisia tunteita  israelilaisten keskuudessa herättäviä kohtia.

Koska Israelissa ei ole perustuslakia eikä perustuslakituomioistuinta eikä vähemmistösäännöksiä, niin jos korkeimman oikeuden mahdollisuus arvioida lakien perustuslaillisuutta viedään, tai tuomarit nimittää hallitus mieleisistään henkilöistä, niin silloin ei ole mitään tahoa estämässä esimerkiksi mielivaltaista lainsäädäntöä yksinkertaisen määräenemmistön turvin. Esim. hallitus joka toteaisi kannatuksensa romahtaneen, voisi tehdä lain ettei vaaleja enää järjestetä. Näin hallitus voisi siirtyä diktatorisesti hallitsemaan Israelia. Tästä syystä Israelissa on jatkuvasti mielenosoituksia ja puhutaan demokratian vaarantumisesta ja odotetaan korkeimman oikeuden kumoavan lakipaketin kiistanalaisimmat kohdat.

Korkeimman oikeuden 15 tuomaria kokoontuikin syyskuussa, mutta päättivät tehdä lopullisen päätöksen vasta ensi vuoden tammikuussa. Tässä oli varmastikin kysymys konfliktin kärjistymisen välttämisestä koska oletetaan, että koko lakipaketti on parlamentin käsittelemä ja hyväksymä vasta ensi vuoden tammikuussa. Näin ollen korkein oikeus ottaa kantaa vasta koko lakipakettiin, eikä sen yksittäisiin osiin.

Olisi varmaan tärkeää, että Israelissa saataisiin tilanne rauhoittumaan tässä asiassa. Tämän hetken tilanteesta hyötyvät vain Israelin viholliset ja vastustajat. Netanyahu on luvannut Israelin arabeille, että hän estää sellaisten lakien esittämisen parlamentille, jossa Israelin arabien oikeuksia merkittävästi kavennetaan. Näin ollen Israelin arabit ovat pysyneet pääosin rauhallisena ja odottavat prosessin lopputulosta. Netanyahun hallituksen ääriuskonnolliset ja äärioikeistolaiset ryhmät ovat esittäneet jo lainsäädäntöä, joka merkittävästi heikentäisi Israelin arabien oikeuksia ja asemaa. He ovat jo ajaneet ja toteuttaneet merkittäviä Israelin arabivähemmistön taloudellisen tuen muotojen leikkauksia.

Tämä on johtanut Israelin arabiväestön katkeroitumiseen, ahdistumiseen ja väkivaltaisuuksiinkin. Monilla Israelin arabialueilla on jopa arabiväestön ollut vaarallista liikkua. Rikollisuus on kasvanut moninkertaiseksi ja ryöstöt yleistyneet arabien taloudellisen tilanteen heikennyttyä. Netanyahun hallitus on ajanut linjaa, jossa Israelin poliisi ja armeija mahdollisimman vähän puuttuvat Israelin arabien ongelmiin ja turvallisuuteen ja heidät on monella alueella jätetty oman onnensa nojaan. Sen seurauksena arabiväestön toimeentulo- ja selviytymismahdollisuudet ovat nopeasti heikentyneet.


Israelin tulisi kaikin keinoin välttää tilanteen turhaa kärjistämistä ja löytää jonkinlainen yleinen sopu kiistakysymyksissä. Muuten Israelin viholliset ja vastustajat voivat vapaasti iloita hajaannuksesta.

Rukoilkaamme rauhaa Israelille ja Jerusalemille Messiaan nimessä!

Shalom terveisin,
lkka Vakkuri