Vapaaehtoistyö virkistymässä koronan aiheuttaman hiljaiselon jälkeen

Tapasin Rishon Lezionissa 24.10.2022 Israelin työ-ja sosiaaliministeriöstä vapaaehtoistyön kansallisen koordinaattorin Ilana-Turevski-Asafin sekä kansainvälisten suhteiden koordinaattorin Carine Levin.

Ilana on toiminut tässä tehtävässä nyt neljä ja puoli vuotta ja hän tekee tiivistä yhteistyötä Israelissa vapaaehtoistyötä tarjoavien laitosten ja järjestöjen kanssa. Aikaisemmin Ilana työskenteli kansainvälisessä humanitäärisessä järjestössä, jossa työhön kuului jatkuvaa matkustamista. Lastensa syntymän jälkeen hän halusi löytää työn, joka olisi yhä kansainvälistä, mutta hänen ei tarvitsisi matkustaa enää työn vuoksi.

Ilana on yhteyshenkilö vapaaehtoisille Israelissa vapaaehtoistyöjakson ajan.  Hän pitää huolta vapaaehtoisille kuuluvista eduista, hän tapaa vapaaehtoisia ja kyselee kuulumisia.  Ilana pitää huolta siitä, että vapaaehtoisten isäntäjärjestöt tietävät miten vapaaehtoisia kohdataan ja miten heistä pidetään huolta. Ilana tekee tiivistä yhteistyötä sisäministeriön kanssa ja Carine ulkoministeriön kanssa. Tämä takaa sen, että vapaaehtoisten tarvitsemien lupien kanssa ei ole ollut koskaan minkäänlaisia ongelmia.

Carine työskentelee tiiviisti Ilanan kanssa.  Carine työskenteli aikaisemmin Englannissa kansainvälisessä juutalaisjärjestössä. Kun hän palasi Israeliin, hän halusi jatkaa diplomaattista työtä. Carinen mielestä parasta diplomatiaa on se, että saa ihmiset lähtemään ja kokemaan Israel omin silmin. Paras tapa tutustua kulttuuriin ja ihmisiin on asua maassa itse. Tällä tavoin on todella mahdollista tutustua maahan oikeasti. Ensi vuonna Carine palaa jälleen Englantiin.

Vapaehtoistyö taas hiljalleen nousuun

Kun koronapandemia alkoi, 400 vapaaehtoista palasi kotimaihinsa ja vain 200 vapaaehtoista jäi maahan. Koronan aikana vapaaehtoistyö pysyi käynnissä lähes koko ajan, vaikkakin vapaaehtoisten määrät vähenivät roimasti.  Vapaaehtoistyö pysähtyi täysin vain muutamaksi kuukaudeksi, mutta jo heinäkuussa 2020 Israelin sisäministeriö antoi erityisluvan, jolla vapaaehtoiset pääsivät maahan myös koronan aikana.  Määrät pysyivät vähäisinä, vaikka koko ajan tulikin uusia vapaaehtoisia. Tänä vuonna arvio on, että vapaaehtoisten määrä tulee kasvamaan noin 800:n vapaaehtoiseen. Se on yhä vähemmän kuin vuosina ennen koronaa, jolloin määrä oli noin 1000 vapaaehtoista vuodessa. Selkeästi kuitenkin vapaaehtoisten määrät ovat kasvussa.

Muutamia muutoksia on kuitenkin nähtävissä.  Koronan jälkeen ihmiset tuntuvat heräilevän hitaasti entiseen toimintaan ja matkustamiseen. Myös Israelissa on nähtävissä se, että ihmisiä on vaikeampi saada liikkeelle koronan jälkeen. Monella järjestöllä on vaikeuksia löytää vapaaehtoisia kotimaastakaan. Toinen asia joka vaikuttaa, on Ukrainan sota. Moni on suunnannut apunsa ja vapaaehtoistyönsä sodan uhreille ja heidän auttamistyöhönsä. Tämä on tietenkin tärkeintä juuri tällä hetkellä. Nähtävissä on kuitenkin se, että pitkään yhteistyötä tehneet järjestöt ovat nyt jatkaneet yhteistyötä enenevissä määrin.

Uudistukia vapaaehtoistyöhön

Vapaaehtoisille tarjotaan Israelissa heprean kielen kurssi ja maaliskuussa 2023 on tulossa kansainvälinen konferenssi kaikille vapaaehtoisille ja järjestöjen yhteyshenkilöille.  Vapaaehtoisille halutaan tarjota vapaaehtoistyöjaksosta kokonaisvaltainen elämys, ei vain pelkkä vapaaehtoistyö kokemus.

Uudistustyötä on tehty paljon ja vapaaehtoisten hakuprosessia on selkeytetty. Moni asia riippuu tulevista vaaleista ja uuden hallituksen laatimasta budjetista. Yksi uudistus on ollut sähköinen vapaaehtoistodistus, jonka jokainen vapaaehtoinen saa. Kolmen kuukauden jälkeen saa junior-todistuksen, kahdeksan kuukauden jälkeen senior-todistuksen ja koko jakson päätyttyä virallisen päätöstodistuksen koko jaksosta allekirjoituksilla.

Vapaaehtoisille luodulta sivulta löytyy vinkkejä erilaisista ilmaisista retkistä, joihin vapaaehtoiset voivat osallistua. Jos uusi hallitus lupaa budjettia riittävästi vapaaehtoistyölle, myös muitakin retkiä voidaan järjestää.

Vapaaehtoisten taskuraha on noussut 750 sekeliin. Jotkut paikat saattavat maksaa myös enemmän taskurahaa kuin 750 sekeliä. Tällä hetkellä on Israelissa vapaaehtoisia noin 45:stä eri maasta.

Miksi lähteä vapaaehtoistyöhön?

Miksi sitten kannattaisi lähteä vapaaehtoiseksi Israeliin? Ilana kertoo, että hänellä kesti pitkään ymmärtää, mitä kaikkea vapaaehtoistyö vapaaehtoiselle antaa.  Vapaaehtoinen pääsee kokemaan pienoiskoossa Israelin koko yhteiskunnan. Vapaaehtoinen tekee töitä monikulttuurisessa työympäristössä ja tapaa työpaikallaan ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista ja kulttuureista. Työntekijöinä ja asiakkaina on niin juutalaisia kuin arabejakin. Tällaista mahdollisuutta ei ole turistimatkalla eikä omatoimilomalla.  Tämän lisäksi työ, jota vapaaehtoiset tulevat tekemään, on äärettömän tärkeää asiakkaille, joita he työssään kohtaavat ja auttavat. Nämä ihmiset eivät useinkaan pääse matkustamaan ulkomaille ja vapaaehtoinen tuo olemuksellaan heille pienen palan maailmaa.  Vapaaehtoiset antavat asiakkaille myös arvokasta aikaa ja läsnäoloa, johon työntekijöillä ei aina ole mahdollisuutta.

Lisäksi vapaaehtoinen pääsee vapaa-ajalla matkustamaan ja näkemään maata. Israelista on helppo matkustaa myös Siinaille tai muihin naapurimaihin. Myös Dubaihin nykyään on mahdollista lentää Tel Avivista, lentoaika on vain 1,5 h.

Ilana kertoo työssään parasta olevan sen positiivisuus; vapaaehtoisten ja asiakkaiden ilo, jota pääsee näkemään päivittäin.

”Arvostamme äärettömän paljon Israelin Ystävien työtä Suomessa ja Israelissa näinä vaikeina aikoina. Kiitos tuestanne ja pitkästä yhteistyöstä. Jokainen vapaaehtoinen, joka järjestönne kautta tulee, on meille suunnattoman tärkeä ja arvokas. Arvostamme jokaista, joka haluaa lahjoittaa elämästään aikaa auttaakseen maatamme ja ihmisiä täällä. Olette jokainen lämpimästi tervetulleita tänne ja otamme teidät avosylin vastaan.”

Soile Bar Yosef, Israelin Ystävät ry:n vapaaehtoistyön koordinaattori
vapaaehtoistyo@iy.fi

Carine Levi, Soile Bar-Yosef ja Ilana Turevsky-Assaf