Shalom lehden pääkirjoitus marraskuu 2020

Tätä kirjoittaessani emme vielä tiedä kuinka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tulee käymään. Lopputuloksesta riippumatta on oletettavaa, että Yhdysvallat säilyy jonkinasteisena Israelin liittolaisena. Historia on opettanut Israelin kansaa luottamaan viime kädessä omiin resursseihinsa ja voimavaroihinsa niin maanpuolustuksessa kuin muussakin toiminnassa. Israelilla on hyvin vähän ystäviä maailmanlaajuisesti. Sen sijaan vihollisia on varmasti riittävästi.

Presidentti Donald Trumpin toiminta Israelia kohtaan on otettu vastaan erittäin positiivisesti juutalaisen kansan keskuudessa. Kaksi kolmasosaa Israelin juutalaisista piti lokakuun 2020 mielipidetutkimuksessa presidentti Trumpia parempana presidenttikandidaattina kuin Joe Bidenia. Selvä enemmistö Israelin juutalaisista on ollut valmis tukemaan presidentti Donald Trumpin työtä Lähi-idässä. Presidentti Trumpin teot: Jerusalem tunnustaminen Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi, USA:n suurlähetystön siirtäminen Tel Avivista Jerusalemiin, monien arabimaiden suhteiden normalisoiminen Israelin kanssa (Yhdistyneet Arabiemiraatit, Bahrain ja Sudan) jäävät varmasti historiaan ainutlaatuisina tekoina.

Israelin valtio haluaa suojella juutalaista kansaa kaikkialla missä juutalaisia on. Israelin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen lonkerot ulottuvat kaikkialle maailmaan. Israel ei luota turvallisuusasioissa mihinkään muuhun, kuin omiin elimiinsä. Israel tutkii jokaisen turvallisuusviranomaiseksi valittavan taustat huolellisesti ja ulkopuolisen on sinne vaikea soluttautua. Tärkeimmistä turvallisuusoperaatioistaan Israel tiedottaa yleensä vasta jälkikäteen, jos silloinkaan. Liittolaisilleenkin valtio paljastaa hyvin vähän operaatioistaan varmistaakseen, etteivät ne paljastuisi etukäteen. Israelin turvallisuusoperaatiot onnistuvat lähes aina. Tämä Israelin turvallisuuspolitiikka ei varmaan tule muuttumaan, oli Yhdysvaltain presidenttinä kuka tahansa.

Taloudellisesti Israel on ollut sidoksissa USA:han. USA:sta eri muodoissa tulevat avustukset ovat olleet eri muodoissaan usean miljardin euron arvoisia joka vuosi. Jos otetaan huomioon myös epäsuorat tuet ja avustukset, summa kasvaa vielä melkoisesti. Vaikka USA on Israelille taloudellisesti hyvin tärkeä kumppani, Israel on pyrkinyt määrätietoisesti kehittämään taloudellista yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. Sen lisäksi, että Israelin merialueilta on löydetty merkittäviä kaasu- ja öljyesiintymiä, maa on pyrkinyt kasvattamaan omavaraisuuttaan kaikilla muillakin sektoreilla. Israelin periaatteena on ollut, että antaa muiden pitää meteliä omista talous-, turvallisuus- ja sotilasasioistaan, mutta Israel tekee työtään näillä sektoreilla kaikessa hiljaisuudessa julkisuudelta piilossa. Tällainen politiikka on antanut Israelille liikkumavaraa ja luotettavuutta koskien kumppaneita, joiden kanssa Israel tekee joko julkista- tai salaista yhteistyötä.

Israelin valtio toimii lakkaamatta kansansa parhaaksi maata uhkaavissa tilanteissa. Israelin tärkein tuki on kuitenkin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ilman Jumalaa ja Hänen tukeaan Israel ei selviä nyt eikä tulevaisuudessa haasteistaan. Siksi rukoilemme, että mahdollisimman moni juutalainen löytäisi Jumalan ja Messiaan uskonsa perustaksi.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri