Shalom lehden pääkirjoitus lokakuu

Antisemitismi ilmenee nykyisin usein erityisesti Israelin valtion tai jopa sen olemassaolon vastustamisena. Kanadan oikeusministeri on määritellyt, että antisemitismi kiistää juutalaisen kansan oikeuden elää tasa-arvoisena jäsenenä muiden kansojen joukossa. Kysymys on hyvin vakava. Israelin valtio on juutalaisen kansan koti, turvapaikka. He ovat ansainneet oman kodin, joka on luvattu jo Raamatun lehdillä. Raamattu kertoo myös, että Israelin on kohdeltava muukalaisia, eli ei-juutalaisia, asiallisesti ja hyvin. Juutalainen kansa noudattaa Jumalan tahtoa olemalla luvatussa maassa.

Antisemitismi kohdistuu Israelin valtioon ja kansaan seuraavilla tavoilla: 1. Toivotaan Israelin tuhoa. 2. Israelilaisten itsemääräämisoikeus ja oikeus olla omana valtiona kiistetään. 3. Israel rinnastetaan natseihin. 4. Israel määritellään petolliseksi islamin viholliseksi. 5. Israel määritellään pahaksi kulttuurisesta näkökulmasta. 6. Israel halutaan eristää taloudellisesti. 7. Holokausti kielletään. 8. Israeliin kohdistuva rasistinen terrori hyväksytään. 9. Israelille ei anneta tasavertaista kohtelua kansainvälisen oikeuden näkökulmasta.

Israelilla ei ole vaihtoehtoja kuin puolustautua, jotta se voi säilyttää turvapaikkansa. Sen toisella puolella on Välimeri, toisella puolella ovat vihamieliset valtiot. Tiedämme, että Israel on johtavia maita torjumaan ja estämään terrorismia. Siihen ovat olleet vaikuttamassa pakottavat syyt. Israelin valtiolla on oikeus olemassaoloonsa ja oikeus puolustaa itseään pitäen huolta kaikista israelilaisista, myös Israelin arabeista, kristityistä, juutalaisista ja kaikista maan kansanryhmistä. Yleisesti ottaen Israel on alueensa ainut demokratia ja Israel selvästi pyrkii huolehtimaan kaikista kansalaisistaan.

On tärkeää tunnistaa antisemitismi kaikissa muodoissaan, eikä lähteä kritiikittä mukaan yksipuoliseen mediauutisointiin. Medialukutaitoon kuuluu selvittää, mitkä tahot ja intressiryhmät ovat kulloisenkin median takana. On hyvä seisoa Israelin rinnalla ja torjua antisemitismia sen kaikissa muodoissa.

Antisemitismi johtaa vääristyneeseen todellisuuskuvaan. Se on rasistista. Se pyrkii kieltämään sekä Jumalan suuren suunnitelman Israelin kansan kohdalla että Israelin valtion aseman juutalaisten kotina ja turvapaikkana. Antisemitismi ei tarjoa mitään rakentavia ratkaisuja mihinkään ongelmaan, vaan se lietsoo ongelmia ja vihaa juutalaista kansaa kohtaan.

Meidän tehtävämme kristittyinä on taistella kaikkia antisemitismin muotoja vastaan Messiaamme hengessä. Emmehän me peräänny? Tehtävämme jatkuu Jumalan kuningaskunnan tuloon asti. Siksi me olemme juutalaisten turvana sielä missä vain voimme.

Shalom- terveisin,

Ilkka Vakkuri