Shalom -lehden pääkirjoitus kesäkuu

Totuutena valhe

Joh.8:32:

”Totuus on tekevä teidät vapaiksi.” Alkukieltä paremmin mukaillen kohta kuuluu: ”Totuuden tuntemisen kautta tulette olemaan vapaat.” Kun seuraamme maallista tai hengellistä mediaa, on

silmiinpistävää, kuinka media kirjoittaa ja esittää asiat niiden sidosryhmien mukaan, jotka niitä johtavat. Tämä pätee niin Israelin asioihin ja niistä tiedottamiseen kuin muihinkin median kannalta keskeisiin kysymyksiin. Jos selvität median sidosryhmät ja kunkin median käyttämät lähteet, voit melko helposti päätellä sanoman sisällön ja painopisteet. Tästä seuraa, että medioiden luotettavuus niin muodollisissa demokratioissa kuin suoranaisissa diktatuureissa on välillä kyseenalainen. Tämä on johtanut siihen, että on syntynyt joukko vaihtoehtoisia medioita, jotka kritisoivat oikeutetusti tai ei-oikeutetusti valtamedian toimintaa ja esitetyn tiedon sisältöä.

Tämä taas on johtanut salaliittoteorioiden boomiin vaihtoehtoisen median kautta. Ongelma on siinä, että vain osa salaliittoteorioista on edes jollakin lailla paikkansa pitäviä. Valtaosa salaliittoteorioista on rakentunut ja kehittynyt eteenpäin alkuperäisistä osittain todenperäisistäkin ajatuksista eikä niillä enää ole paljonkaan yhtymäkohtia todellisuuteen. Tavallisen lukijan ja kuuntelijan/katsojan on vaikeaa erottaa valtamedian tarkoitushakuinen sanoman muotoilu ja vaihtoehtomedian villiintyneet salaliittoteoriat aidoista salaliitoista tai muista vastaavista todellisista asioista. Missä raha, valta ja mielikuvat ratkaisevat, siellä ollaan harvemmin kiinnostuneita totuudesta. Korkeintaan ollaan kiinnostuneita niistä totuudelta näyttävistä tiedoista, joka palvelevat kunkin median omia päämääriä. Totuutta, joka ei palvele omia päämääriä tai on niiden vastaista, ei haluta saattaa kenenkään tietoon. Siksi sidosryhmäjohtoinen media – on se sitten maallista tai hengellistä – edustaa huonosti Raamatun tarkoittamaa totuuden etsimistä. Voidaankin oikeutetusti kysyä, mikä on totta, tai missä on totuus?

Esimerkiksi Israelin kohdalla niin maallinen kuin hengellinen media esittää tietävänsä tosiasioita, jotka tukevat niiden sidosryhmien maailmankuvaa. On kuitenkin täysin naiivia kuvitella, että esimerkiksi Israeliin liittyvissä asioissa media tietäisi ja/tai kertoisi koko totuuden tai joissakin tapauksissa edes osatotuuden seuraajilleen. Medialle syötetään asioita ja/tai se itse syöttää omia totuuksiaan palvellakseen sidosryhmiensä tarpeita ja tavoitteita. Usein maallinen media on myös vahvasti politisoitunut jonkun tietyn poliittisen näkemyksen puolelle. Juutalainen kansa, joka on kärsinyt kaikkea mahdollista vainoa historiansa aikana, ei halua missään tilanteessa menettää otettaan Israelin valtiosta. Se tulee tekemään kaikkensa torjuakseen niin sisäisät kuin ulkoiset uhkatekijät. Voidakseen toimia järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti Israelin valtio on koordinoinut tärkeimmät turvallisuuteensa liittyvät asiat pienen sisäpiirin johdettavaksi. Johtoryhmä muodostuu ihmisistä, jotka eivät kerro mitään salaista tietoa ulospäin esimerkiksi medialle. Siksi media ei oikeasti tiedä mitä Israel suunnittelee tekevänsä liittyen sen turvallisuuteen.

Tästä syystä kaikenlaiset spekulaatiot koskien Israelin toimintaa tai niiden toteutusta ovat auttamattomasti pääsääntöisesti epätosia. Osittaisen tai kokonaan väärän tiedon levittäminen Israeliin liittyen on ymmärrettävää maallisen median toimesta. Sillä on maallisiin sidosryhmiin liittyvät tavoitteet ja tulospyrkimykset. Surullista on, kun joutuu toteamaan saman asian myös hengellisestä, kristillisestä mediasta. Totuutena valhe tai vääristely pitää valitettavan usein paikkansa myös hengellisessä mediassa, niin Suomessa kuin muuallakin. Tästä ei useinkaan uskalleta puhua tai kirjoittaa, koska totuutena valhe -ajattelu on saavuttanut konsensuksen kristillisessä valtamediassa. Valtamedia ei päästä mitään sellaista tietoa tai tosiasiaa läpi, joka on ristiriidassa sen tavoitteiden kanssa tai joka vaarantaisi sen taloudellisia tai muita etuja.

Kun sinä, Shalom-lehden lukija, seuraavan kerran luet, kuuntelet tai katsot kristillistä tai ei-kristillistä valtamediaa, muista säilyttää terve kriittisyys ja itsenäinen ajattelu. Pyri selvittämään kaikista mahdollisista lähteistä mistä oikeasti on kysymys. Ennen kaikkea: älä kuvittele tietäväsi tai mediankaan tietävän, mitä Israel aikoo tehdä tai on tekemättä turvallisuutensa suhteen. Sen tietää vain pieni joukko Israelin valtion päättäjiä, jotka eivät kerro toimistaan etukäteen sinulle, medialle tai millekään julkiselle taholle.

Shalom -terveisin,

Ilkka Vakkuri