Shalom-lehden pääkirjoitus 8/2012

Millainen on ollut Israelin kansan historia? Nykyisen Israelin valtion olemassaolon varmistuttua voisi kai kirjoittaa hengellisen laulun sanoin, että ”kautta kärsimysten voittoon”. Kuitenkin Israelin valtion olemassaolo on edelleen uhattuna. Sitä uhkaavat sisäiset ja ulkoiset uhat. Nykyinen valtio sisältää monenlaisia väestöryhmiä ja ajattelusuuntia. Israelissa on äärisekularisoituneita ja maallistuneita juutalaisia, jotka eivät koe uskonnollisia arvoja itselleen tärkeiksi. Mielipidekyselyjen mukaan heitä on n. 70 % Israelin juutalaisesta väestöstä. Maassa on ääriuskonnollinen juutalaisvähemmistö sekä n. 1,3 miljoonaa arabimuslimia, joista suurin osa on uskonnollisesti aktiivisia. Kuinka sovittaa yhteen äärimmäisen maallistunut ja äärimmäisen uskonnollinen identiteetti ja saada aikaan yhtenäinen kansa? Tämä lienee mahdotonta.

Mitä nykyisin tarkoitetaan juutalaisella identiteetillä? Onko kyseessä termi ilman tarkempaa sisältöä? Juutalaiset sanovat, että juutalaisuus on määriteltävissä kolmion sisään ja sen kolme kärkeä ovat: Israelin valtio, uskonto ja juutalainen kulttuuri. Opetetaan, että jos henkilö sisäistää yhdenkin näistä aiheista, kyse on juutalaisesta identiteetistä. Riittääkö tämä? Mitä Israelia tukevat kristityt tarkoittavat sanoessaan, että juutalaisten tulisi säilyttää juutalainen identiteettinsä senkin jälkeen, kun ovat löytäneet Jeesuksen elämäänsä?

Juutalaisen identiteetin määrittämisen ulkoiset merkit ovat muuttuneet historian aikana: temppeliä ei enää ole, sen paikalla on muslimien pyhäkkö. Tunnollisesti ja kirjaimellisesti Tooraa noudattavat enää hyvin harvat juutalaiset maailmassa. Ympärileikkaus on käytössä paljolti muodollisena toimenpiteenä. Juutalaista kulttuuria ei voitane pitää yhtenäiskulttuurina ainakaan sanan tavallisessa merkityksessä. Vaikuttaakin, että juutalainen kulttuuri on voimakkaan muutoksen kourissa. Se on moniarvoistumassa. Tästä on selviä merkkejä erityisesti Israelissa. Kansa on kyllä yhtenäisenä puolustamassa maataan. Mutta riittääkö halu torjua ulkoisia uhkia muodostamaan selkeän identiteetin?

Keskusteluissa messiaanisten juutalaisten pastorien kanssa identiteettikysymys on tullut esille. Monet heistä ovat tulleet uskoon sekulaarissa juutalaisperheessä Israelissa tai muuttaneet Israeliin entisen Neuvostoliiton alueelta, jossa juutalainen identiteetti ei ole ollut vahva. Messiaanisten pastoreiden lapsuudessa uskonnollinen identiteetti on yleensä ollut heikko. Samoin on entisen Neuvostoliiton alueelta Israeliin muuttaneiden kohdalla yleensä. Kuinka messiaaninen pastori ja seurakuntalainen voi löytää juutalaisen identiteettinsä? Kun juutalainen tulee uskoon Jeesukseen, monet kristityt kertovat heille, että heidän tulisi säilyttää juutalainen identiteettinsä. Kun olen kysynyt messiaanisilta, mitä se heille tarkoittaa, he ovat vaikuttaneet hyvin kiusaantuneilta. Siksi kai jotkut messiaaniset pastorit ovat lähteneet opiskelemaan juutalaista uskontoa löytääkseen sen kautta juutalaisen identiteettinsä. Tilanne on sikäli erikoinen, että kristityt, jotka vaativat uskoon tulleita juutalaisia löytämään tämän identiteetin, eivät itsekään tunnu tietävän, mikä se oikein on. Juutalaisen identiteetin ja juutalaisen uskon löytämisestä on tullut ikään kuin iskusanoja, joiden taakse jää hyvin epämääräisiä ajatuksia juutalaisuudesta.

Jeesuksen ja Uuden testamentin kirjoittajien opetus tuntuu olevan, että juutalainen uskoon tullessaan löytää identiteettinsä Jeesuksen kautta – ei juutalaisuuden kautta. Se tapahtuu uudestisyntymisen kautta, jolloin vanha ihminen ja kaikki siihen kuuluvat asiat kuoletetaan ja tilalle syntyy uusi ihminen. Tämä voi olla lihan puolesta juutalainen tai ei-juutalainen, mutta uuden ihmisen puolesta eli Hengen puolesta hänen tulee olla Kristuksen seuraaja ja löytää identiteettinsä Kristuksesta. Muutoin ihminen ei ole uskossa Uuden testamentin tarkoittamalla tavalla.

Pitäisikö meidän kristittyjen kannustaa juutalaisia uskovia löytämään juutalainen identiteetti vai identiteetti Jeesuksessa? Jokainen voi tehdä tämän kysymyksen itselleen ja vakavasti pohtia, mikä on Raamatun Hengen mukainen ratkaisu asiaan. Usein on niin, että ihmiset puhuvat asioista tavalla, jota eivät ole loppuun asti harkinneet. Uskovien tulisi löytää totuuteensa yksin Jumalan Sanasta. Mikä on totuus? Jeesus sanoo, että Hän on tie, totuus ja elämä. Vain Hänen kauttaan ja Hänessä löytyy lopullinen identiteetti Jumalan yhteydessä. Mikä on uskovien identiteetti? Onko se katoavaisen lihallisen ihmisen identiteetti? Vai onko se iankaikkisen ja katoamattoman Jumalan armahtama uudestisyntynyt ihminen? Tätä voimme kysyä itseltämme.

Israelin suurin uhka lienee lopulta hengellinen. Ilman Jumalaansa Israelin kansa on lopulta hukassa ja vailla todellista identiteettiä. Tämän todistavat jo Vanhan testamentin opetukset Jumalasta ja Israelin kansan asemasta Jumalan suhteen. Jos kansa ei löydä identiteettiään Jumalasta, sillä ei ole todellista kestävää identiteettiä. Tämä koskee kaikkia kansoja, myös Suomen kansaa – mutta erityisesti Jumalan omaisuuskansaa Israelia.

Shalom -terveisin!
Ilkka Vakkuri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *