Shalom -lehden pääkirjoitus 6/2017

Israel on taistellut menestyksellisesti terrorismia vastaan. Se on varoittanut terrorismin leviämisestä koko maapallollemme ellei sen torjuntaan suhtauduta suurella vakavuudella ja riittäviä voimavaroja käyttäen. Israelin varoitukset on pelottavan pitkään jätetty vähälle huomiolle. Sen sijaan länsimaisessa mediassa on esitetty mitä kummallisempia kommentteja. Esimerkiksi, että terrorismi torjutaan parhaiten, kun sen ei anneta vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja että varsinainen syy terrorismiin olisi yhteiskunnallinen ja taloudellinen epäoikeudenmukaisuus.

Monien terrori-iskujen jäljiltä olemme nyt länsimaissa sen tosiasian edessä, että on pakko ottaa terrorismi ja sen uhka jokapäiväiseksi todellisuudeksi. Terrorismia ei kyetä kukistamaan vain humanistisia menetelmiä käyttäen. Maailman laajuisesti tarvitaan myös ns kovia menetelmiä. Myös tarvitaan Israelin kokemusta, opastusta ja ohjeita terrorismin torjunnassa. Yhdysvallat on jo pitkään hyötynyt Israelin turvallisuuspalvelun tiedoista ja koulutuksesta terrorismin vastaisessa taistelussa. Nyt on aika muidenkin länsimaiden toimia samoin.

Terrorismia ei voi millään tai missään olosuhteissa puolustaa. Se perustuu viattomien ihmisten tappamiseen ja haavoittamiseen. Se ei ratkaise mitään vaan aiheuttaa yksinomaan kärsimystä sattumanvaraisesti valituille uhreille. Joskus väitetään, että terroristit olisivat vapaustaistelijoita.

Voimme perustellusti kysyä, millaista vapautta saavutetaan viattomia siviilejä tappamalla? Maailmassa on toki taloudellista, sosiaalista, poliittista, yhteiskunnallista ja myös uskonnollista epäoikeudenmukaisuutta. Kuitenkaan niitä tai muitakaan asioita ei korjata väkivallalla. Väkivalta synnyttää vain lisää väkivaltaa. Ainakin länsimaissa asioihin voi vaikuttaa parhaiten demokraattisen vaalijärjestelmän kautta.

Presidenttinsä johdolla Yhdysvallat pyrkii muodostamaan maailman laajuisen liittouman terrorismia vastaan. On vaikea käsittää miksi mikään taho pyrkisi estämään tällaisen koalition synnyn. Israel on jo kauan varoitellut terrorismin vaaroista. Nyt sen varoituksiin vastataan ainakin Yhdysvaltojen johdon taholta. Aika näyttää kuinka terrorismin vastainen taistelu tulee etenemään. Yksi asia lienee kuitenkin selvä: terrorismiin ei voi eikä saa alistua. Israel on hyvä esimerkki maasta joka toimii tehokkaasti terrorismia vastaan. Tehokkailla vastatoimilla se osoittaa ettei siihen saa eikä tarvitse alistua.

Mikä on Suomen vastaus lisääntyneeseen terrorismin uhkaan? Kotimme voi olla uhattuna pysyvästi. Olemmeko valmiit, kuten Israel, vastaamaan tehokkaasti vai yritämmekö teeskennellä ettei mitään uhkaa ole? Aika näyttää mutta kello tikittää vääjäämättä eteenpäin. Toivoa sopii ettei se ole itsemurhapommittajan kello joka tikittää, vaan viranomaisten kello joka kertoo, koska seuraava terroriteko estetään.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri