Shalom-lehden pääkirjoitus 2/2015

Israelilainen taiteilija ja saarnamies Kamil Dow oli jälleen kiertueella kanssani. Hänen varoituksensa kaikille kristityille, juutalaisille ja muslimeille oli selkeä. Ylpeys ja ennakkoluulo vaarantavat kaiken asiallisen suhtautumisen kanssaihmisiimme. Meidän tulee kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Jos emme kykene kunnioittamaan toisia ihmisiä uskonnosta tai kansallisuudesta riiippumatta, kuinka voimme edellyttää, että muutkaan kunnioittaisivat tai arvostaisivat meitä. Kun ihminen kokee, ettei häntä arvosteta niin hän helposti ahdistuu, katkeroituu ja saattaa ajan myötä jopa radikalisoitua. Siksi on tärkeää, että osoitamme välittävämme myös niistä, jotka ovat peruskysymyksissä eri mieltä kanssamme. Israelissa tämä tarkoittaa, että arabiväestö osoittaa kunnioitusta juutalaisille ja juutalaiset arabeille kulttuurisista ja muista eroista huolimatta.

Kamil Dow syntyi Galileassa pienessä Rani -nimisessä kylässä. Hänen perheensä oli arabikristitty. Perhe muutti Haifaan, kun Kamil oli vasta 6 kk ikäinen. Haifa on ollut jo 1930 -luvulta lähtien siitä erikoinen kaupunki, että siellä sekä juutalaiset, kristityt ja muslimit elävät sovussa keskenään. Kamil oppi jo nuorena poikana kunnioittamaan ihmisiä heidän erilaisista taustoistaan huolimatta. Hän tuli uskoon 23 -vuotiaana ja tuolloin Jeesuksesta tuli hänelle tärkein asia maailmassa. Sen takia hän haluaa julistaa Jeesusta kaikkialla. Jeesuksen tähden hän kunnioittaa myös juutalaisia entistä enemmän. Hän uskoo, että meidän tulee tunnustaa juutalainen kansa Jumalan kutsumaksi omaisuuskansaksi. Tämä tarkoittaa, että Jumala tulee tuon kansan kautta tekemään vielä suuria tekoja, kun kansa kääntyy Herransa puoleen ja ottaa vastaan Messiaansa.

Suomen eduskuntavaalit ovat lähellä. Kunnioittavatko suomalaiset poliitikot toisiaan tai muita kansalaisia? Ennen eduskuntavaaleja poliitikot taas lupaavat monenlaisia asioita. Osa jopa suostuu näyttäytymään Israel -tilaisuuksissa. Kun ääniä tarvitaan, kaikki mahdollisuudet lisä-äänten saamiseksi käytetään. Siksi nyt on oikea aika vaatia poliitikoilta todellisia kannanottoja Israelin puolesta. Hyvin harva heistä kuitenkaan tuntuu olevan valmis asettumaan julkisesti Israelin rinnalle. Nyt poliitikkojen olisi oikea aika osoittaa kunnioitusta ja rehellisyyttä äänestäjiä ja toisia poliitikkoja kohtaan. Heidän tulisi paljastaa avoimesti ja julkisesti asenteensa Israeliin. Kuinka moni toimii tämän kehotuksen mukaan jää nähtäväksi. Toivotamme viisautta kaikille politiikoille heidän työhönsä yhteisten asioidemme hoidossa!

Shalom -terveisin,

Ilkka Vakkuri