Shalom-lehden pääkirjoitus 1/2015

Vuosi 2015 tulee olemaan monella tapaa haastava vuosi Israel-työn kannalta Suomessakin. Eduskuntavaalit ovat pian tulossa. Niiden jälkeen tulee uusi eduskunta ja hallitus. Kuinka saada oikeaa ja puolueetonta tietoa Israel-asiassa kansalaisten, äänestäjien ja poliittisten päättäjien tietoon?

Kristillisissä seurakunnissa kiertää monenlaista Israel-opetusta ja opettajaa. Kuinka saada seurakuntalaiset terveen Israel-opetuksen piiriin ja tukemaan Israelia Raamatun pohjalta? Tilanteessa jossa kaikki viittaavat Raamattuun, mutta vain harva viitsii perehtyä Raamatun kokonaisvaltaisen Sanoman ymmärtämiseen, tarvitaan aivan erityisesti syvällistä ja asiantuntevan kokonaisvaltaista raamattuopetusta.

Olemme kaikki vastuussa Kristukselle tekemisistämme ja tekemättäjättämisistämme. Tässä suhteessa kaikki ovat samassa asemassa. Tarvitsemme toistemme tukea selviytyäksemme edessämme olevista haasteista. Haasteena on erityisesti se olemmeko uskollisia Raamatulle ja Kristuksen opetukselle, vai seuraammeko maailmaa?

Politiikkakin – vaikka se on välttämätöntä maallisten, myös Israel-asioiden hoidossa – on aina vaarassa johtaa Raamatun Sanasta luopumiseen ja huonoon politikointiin. Siksi meidän pitää olla tarkkana, kuinka pitkälle politiikkaan menemme mukaan ja kuinka paljon annamme politiikan vaikuttaa päätöksiimme.

Jeesus tai kukaan apostoleista ei osallistunut poliittiseen toimintaan eikä pyrkinyt siihen mukaan. Raamatussa ei ole kyse maallisesta poliittisesta vaikuttamisesta, vaan sydämen uskosta ja Pyhän Hengen johdatuksesta. Kuitenkin maallisella politiikallakin on oma tärkeä vaikutuspiirinsä. Siinä on kyse, kuinka maallisesti suhtaudumme Israeliin. Olemmeko etsimässä totuutta Israelin suhteen tästä maallisestakin näkökulmasta, vai uskommeko yksipuoliseen propagandaan jota meille syötetään niin Israelia vastaan, kuin joskus sen puolestakin?

Ei ole yhdentekevää mihin uskomme ja kenen asialla olemme. Tärkeä tehtävämme on toteuttaa kutsumustamme. Siksi emme voi tukea mitä tahansa Israel-työn nimellä esiintyvää työtä. Olemme vastuussa Herralle siitä mitä teemme ja mitä tuemme. Kaikki mikä kiiltää ei ole oikeaa kultaa. Kaikki mitä esitetään Israel-työn nimissä ei ole Raamatun pohjalta nousevaa, vaan lopunaikoina tulee vielä monta eksytystä ja eksyttäjää. Voittajana selviää se, joka kestää lankeamasta eksytyksiin ja ihmisoppeihin. Siksi tukekaamme toinen toistamme ettemme lankeaisi, vaan pysyisimme rohkeasti Jumalan Sanan takana.

Siunattua ja armorikasta vuotta 2015 kaikille Israelin ystäville ja Shalom-lehden lukijoille!

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri