Shalom -lehden pääkirjoitus 08/16

 

Olen ollut jälleen hyvin koskettavalla ja hengessä väkevällä Suomen kiertueella pastori Birlie Belayn kanssa. Birlie on Israelissa viiden etiopialaisen messiaanisen seurakunnan pastori ja johtaja. Hän on väkevä Sanan ja Jeesuksen Kristuksen julistaja. Hänen identiteettinsä Kristuksessa on vahva eikä hänen tarvitse etsiä sitä muualta. Birlie Belay on huolissaan Euroopan ja etenkin suomalaisten hengellisestä tilasta. Hänen murheenaan on juurettomuus ja identiteetin puuttuminen monelta suomalaiselta kristityltä. Erityisesti Israel-liikkeen piirissä on kristittyjä, jotka hakevat identiteettiään juutalaisista tavoista ja uskonnosta. Birlie toteaa, että jos kristitty tai Jeesukseen uskova juutalainen hakee identiteettiään muusta kuin Jeesuksesta, hän ei ainoastaan pety, vaan tulee johdatetuksi pois uskon tieltä. Ainoastaan Jeesus on tie, totuus ja elämä. Vain hän, joka tulee Jeesuksen aktiiviseksi seuraajaksi, löytää elämän Jeesuksessa. Jeesuksen ulkopuolella ei ole todellista elämää.

Jeesuksesta, Jeesuksen sanomasta ja sitä kautta Pyhän Hengen vaikutuksesta vieraantuminen alkaa heti, kun ihminen alkaa uskoa ja turvautua uskonnollisiin – olivat ne sitten juutalaisia tai kristillisiä – traditioihin ja käytäntöihin Jeesuksen sijasta. Jeesuksessa meillä on todellinen vapaus. Uskonnollisuuden traditiot, tavat ja määräykset orjuuttavat meidät pois armosta ja Kristuksesta. Ne eivät itsessään anna lohtua, turvaa ja rakkautta. Jumalan rakkaus ilmenee Jeesuksessa. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä Jeesuksen rakkautta, niin kaikenlainen viha ja vihamielisyys vähenee muita uskovia ja epäuskoisiakin kohtaan.

Birlie syntyi Etiopiassa ortodoksijuutalaiseen perheeseen jossa oppi jo varhain vihaamaan kristittyjä ja olemaan epäluuloinen kaikkia ei-ortodoksijuutalaisia kohtaan. Hän ei kyennyt rakastamaan ihmisiä, jotka olivat jollain tavalla erilaisia kuin hän. Kun Birlie löysi Jeesuksen elämäänsä, hän sai rakkauden kaikkia ihmisiä kohtaan. Mitä enemmän hän aikaisemmin vihasi ihmistä tai ihmisryhmää, kuten esimerkiksi kristittyjä, sitä enemmän hän nyt rakasti heitä. Juutalaista omaa kansaansa hän alkoi rakastaa yksityisinä ihmisinä, ei vain ryhmänä jota säädökset ja perinteet pitävät yhdessä. Tämä rakkaus alkoi Pyhän Hengen vaikutuksesta vaikuttaa kaikkeen hänen tekemiseensä ja niinpä hänestä tuli vapaaehtoinen Jeesuksen armosta todistaja kaikkialla minne hän menee.

Rukoilethan Pyhässä Hengessä, että kaikki suomalaiset Israelin ystävät löytäisivät rauhan Jeesuksen armossa eivätkä rauhattomina etsisi identiteettiään muualta. Apostoli Paavalikin sanoo selvästi Galatalaiskirjeessä Pietarille: Sinä, joka olet juutalainen, etkä noudata juutalaisten tapoja, kuinka sinä voit vaatia, että ei-juutalaisten (pakanat) pitäisi noudattaa juutalaisia tapoja . Tämä on väkevä Pyhän Hengen todistus, että Jeesuksessa Kristuksessa olemme täydellisen vapaat kaikista pakonomaisista tavoista, traditioista ja käytännöistä. Toki juutalaisen uskonnon harjoittajat ovat luonnollisesti oikeutettuja harjoittamaan uskontoaan. Sitä oikeutta tulee kunnioittaa. Meidän tulee osoittaa kunnioitusta toisia ihmisiä ja heidän tapojaan kohtaan. Mutta se kuuluu rakkauden lain piiriin jossa evankeliumi on voimamme, eivät uskonnolliset tavat.

Jeesuksen seuraaja seuraa Pyhässä Hengessä yksin Häntä, ei tapoja, traditioita tai käytäntöjä ohi Kristuksen. Tätä on kristityn vapaus lain orjuudesta. Jeesuksen seuraajien, olivat he sitten juutalaisia tai ei-juutalaisia, tulee seurata Jeesuksen evankeliumin voimaa ja elää yksin armosta ilman lain tekoja. Apostoli Paavali sanoo, että joka noudattaa lain tekoja, on niistä elävä. Samalla hän, kuten koko Raamattu, osoittaa, että kukaan ei kykene lakia noudattamalla pelastumaan. Täydellisyyttä vaativa laki osoittaa syyllisyyden mutta ei anna voimaa muutokseen. Armo Jeesuksessa antaa sekä pelastuksen että hyvän omantunnon, jonka varassa jaksamme ja pyrimme seuraamaan Jeesuksen tahdon mukaista elämää. Tässä ajassa se on vielä puutteellista mutta kerran taivaassa täydellistä.

Shalom- terveisin,

Ilkka Vakkuri