Shalom -lehden pääkirjoitus 06/16

Israelin Ystävät ry:llä on yli 108 vuoden ajalta kokemuksia ja yhteyksiä Jeesukseen uskoviin juutalaisiin. Viimeisen 20 vuoden aikana olemme tehneet aktiivista yhteistyötä messiaanisten juutalaisten hyväksi muiden Israelia tukevien toimenpiteiden lisäksi. Yhteistyö on tiivistynyt ja kehittynyt vuosi vuodelta yhä hedelmällisemmäksi koskien kaikkia inhimillisen toiminnan eri osa-alueita. Tämä toiminta ja yhteistyö on saanut erittäin suuren kannatuksen Israelin Ystävien keskuudessa. Toki kaikelle hyvälle toiminnalle löytyy myös kriitikkonsa.

Pääsääntöisesti messiaaniset juutalaiset on otettu hyvin – jopa kunnioittavan arvokkaasti – vastaan Suomen Siionissa. Osa kristityistä kuitenkin kritisoi messiaanisten juutalaisten teologiaa, erityisesti kristillisen opin ja uskonkäsitysten puutteellista tuntemista ja ymmärtämistä. On sanottu, että messiaaniset juutalaiset eivät aina kunnolla tunne edes juutalaisuuden tai kristinuskon perusteita. Kriitikkojen mielestä he ovat tässä suhteessa teologisia väliinputoajia. Toisaalta toiset ylistävät messiaanisia juutalaisia kritiikittömästi ja käyttävät heistä jopa palvovia sanamuotoja. Totuus lienee, että heitäkin on monenkirjava joukko, eivätkä he muodosta mitään yhtä perinteistä uskonnollista ryhmää. Suhde Jeesukseen on kuitenkin keskeisesti esillä, vaikka messiaanistenkin keskuudessa käydään osin epäselvääkin rajanvetoa kuka Jeesus oli tai on. Suurimmalle osalle messiaanisia juutalaisia Jeesus on Jumala, mutta merkittävälle osalle jotain paljon vähemmän – osalle vain rabbi ja jopa tavallinen ihminen.

Riippumatta mitä mieltä Israelin ystävät tai kristityt yleisesti tai erityisesti ovat messiaanisista juutalaisista, meidän on tunnustettava heidän oikeutensa esiintyä Jeesukseen uskovina. Liian usein maailmanhistoriassa kristitytkin ovat arvostelleet, kritikoineet ja suhtautuneet torjuvasti toisiinsa. Asiallinen ja rakentava kritiikki on varmasti kaikille opiksi, ojennukseksi ja hyödyksi. Vikoilu tai ongelmien tarkoitushakuinen etsiminen ei palvele kenenkään etua. Messiaaninen liike on vielä varsin nuori ja se tulee varmasti vahvistumaan ja kehittymään joka suhteessa. Siksi meidän tulee suhtautua avoimesti, kärsivällisesti ja rakkaudellisesti Jeesukseen uskoviin veljiimme ja sisariimme – ovat he sitten juutalaisia tai eivät. He tarvitsevat kaiken tukemme, ymmärryksemme ja rakkautemme.

Toivon ja luotan, että te Shalom -lehden lukijat haluatte tänäkin kesänä tukea messiaanisia juutalaisia taloudellisesti, rukouksin ja huokauksin! Yksi tapa tukea heitä on osallistua Israelin Ystävien Jyväskylän kesäkonfererenssiin 26-28.8, jossa on useita messiaanisia puhujia. Toinen tapa on tukea heitä lahjoituksella esimerkiksi Shalom -lehdessä olevaa tilillepanolomaketta käyttäen. Meidän on hyvä muistaa myös arabikristittyjä veljiämme ja sisariamme kaikkialla missä heitä on, mutta erityisesti Israelissa. Samalla kun muistamme arabikristittyjä ja messiaanisia veljiä ja sisaria, meidän tulee muistaa rukouksin erityisesti niitä juutalaisia ja arabeja, jotka eivät vielä tunne Jumalaa. He tarvitsevat rohkaisua ja tukea löytääkseen Jumalan. Meidän Israelin ystävien ei tarvitse tuputtaa uskoamme tai yrittää saada muita uskomaan samalla tavalla kuin me. Me uskomme, että Jumalaan ei voi uskoa, ellei Jumalan Pyhä Henki saa koskettaa ihmistä. Pyhän Henkensä kautta meidän Herramme tarjoaa armonsa erotuksetta kaikille. Kuitenkin Jumalan armon tarjousta voi vastustaa.

Jokainen on lopulta itse vastuussa jumalasuhteestaan ja siitä, saako Jumalan Henki ohjata ihmisen tekemistä, tahtomista ja ajattelemista. Koska ihmiset tässä ajassa ovat aina osoittautuneet hyvin vajavaisiksi, niin parhaimmillaankin he tarvitsevat Jumalan lohduttavaa armon sanomaa voidakseen olla eheät, tasapainoiset ja voidakseen suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen niin ajallisissa kuin ikuisuuskysymyksissä.

Herramme täydelliseen armoon luottaen

Shalom-kesäterveisin,

Ilkka Vakkuri