Shalom -lehden pääkirjoitus 05/16

Messiaanisen Allianssin johtajan, pastori Evgeny Blinovin Suomen kiertue oli hyvin koskettava. Se oli sitä henkilökohtaisissa keskusteluissa hänen kanssaan ja hänen laulujensa ja sanomansa positiivisessa vastaanotossa kiertueen aikana. Ymmärsin, kuinka tärkeää on kristittyjen keskinäinen yhteys. Evgenyn kanssa saimme kokea todellista kristittyjen yhteyttä. Samalla koin sitä kiertueen aikana myös suomalaisten, eri taustoista tulevien kristittyjen kanssa. Evgeny Blinov elää kaukana Suomesta Ala-Novgorodissa, Venäjällä. Hänellä on helluntaitausta ja hän johtaa noin 20 messiaanista seurakuntaa. Vuosien varrella olemme oppineet tuntemaan toisemme hyvin ja meillä on keskinäinen luottamus kristinuskon peruskysymyksissä.

Kaikessa yhteistoiminnassa on tärkeää, että osapuolilla on keskinäinen luottamus. Luotettavuus, vastuullisuus, kestävyys ja jopa pitkämielisyys ovat keskeisiä kristillisiä hyveitä. Kun kristityt riitelevät keskenään tai oman organisaationsa sisällä, kysymys ei ole vain ihmisten keskinäisistä väleistä vaan kristittynä olemisen merkityksestä ja kristittyjen hengellisestä tilasta. Riitainen talo ei pysy pystyssä.

Ajatellaanpa mitkä mahdollisuudet meillä kristityillä on auttaa toinen toistamme ja Israelia, jos keskitymme yhdessä ja yhtenäisenä viemään Raamatun tarkoittamaa todellista lohdutuksen sanomaa Israelille. Moni sanoo, että Israel ei ole valmis ottamaan vastaan todellisen sisäisen rauhan ja onnen sanomaa. Mielestäni tällaiset kommentit aliarvioivat ihmisen ikuista kaipuuta onneen, autuuteen ja sisäiseen eheyteen. Tämän päivän ihmiset – niin Israelissa kuin Suomessakin – tunnustavat olevansa monella tapaa rikkinäisiä. Elämä on kuluttavaa, haasteellista ja kiihkeää erityisesti Israelissa. Israelia rauhallisemmassa Suomessa moni myös kokee esimerkiksi työpaikoilla ilmapiirin hyvin ”haastavaksi”.

Kysymys on lopulta siitä kuinka ihminen kokee, miten hän ajattelee ja mitkä ovat hänen arvonsa. Psykologit toteavat yleisesti, että asenteiden muuttaminen on kaikkein haastavinta ja vaikeinta. Mitkä ovat meidän asenteemme lähimmäisiämme, israelilaisia ja Israelia kohtaan? Kaikki muutos alkaa ensin yksilöstä ja vasta sitten se voi siirtyä yhteisöön.

Kutsun Israelin ystäviä yhteistyöhön rakentavassa hengessä. Toivon, että kaikki saisivat kokea kristillisen rakkauden merkityksen elämässään, asenteissaan ja arvoissaan Israelin Pyhän Jumalan kunniaksi ja Vapahtajamme nimessä!

Samalla kutsun teidät Israelin Ystävät ry:n vuoden 2016 kesäkonferenssiin Jyväskylään 26-28.8.2016. Nähdään siellä!

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri