Pääkirjoitus lehdestä 8/2013

Israelin Ystävät ry:n vieraana oli hiljattain messiaaninen Jeesukseen uskova pastori Birlie Belay. Kuluvana vuonna hän oli järjestömme yhdeksäs messiaaninen pastoriystävävieras. Kiersin hänen kanssaan kaunista ja kiehtovaa Suomea, kuten aiemminkin. Tilaisuudet olivat kiinnostavia, rohkaisevia ja rakentavia. Osanotto oli jälleen runsas ja ihmiset olivat syvästi kosketettuja Birlien väkevästä sanomasta.

Pastori Belay on Etiopian messiaanisten juutalaisten hengellinen johtaja. Hänellä on pitkät suhteet Suomeen ja suomalaisiin. Suomalainen lähettipariskunta oli lähettämässä häntä operaatio Mooseksen aikaan Etiopiasta Israeliin vuonna 1985. He antoivat hänelle turvaksi mukaan puhelinnumerolapun, että saapuessaan Israeliin hän voisi tarvittaessa soittaa ko. numeroon saadakseen hengellistä opastusta kuinka toimia Israelissa.

Päästyään Israeliin ja Jerusalemiin Birlie soittikin tälle henkilölle. Henkilö tuli hänen luokseen heti soiton jälkeen. Henkilön nimi oli Olavi Syväntö. Olavi neuvoi tarkasti Birlietä, kuinka Israelissa toimitaan ja ohjasi hänet tuntemaan muita messiaanisia juutalaisia. Olavi auttoi myös myöhemmin Birlietä saamaan seurakunnalleen toimintatilat suomalaisen koulun yhteydestä. Myöhemminkin Birliellä on ollut hyvät yhteydet Suomeen ja suomalaisiin lähinnä Israelin Ystävät ry:n toiminnan kautta.

Hän on ollut yhdistyksemme vieraana jo monen vuoden ajan. Tällä kertaa Birlie halusi rohkaista suomalaisia uskovia luottamaan yksin Jeesukseen. Hän sanoi, että ilman Jeesusta ei ole toivoa. Ilman Jeesusta ei ole uskoa. Ilman Jeesusta ei ole oikeaa tietä. Ilman Jeesusta ei ole elämää. Hän sanoi, että vain Jeesuksessa meillä on pelastus ja iankaikkinen elämä. Hän varoitti meitä kaikkia, että jos meillä ei ole todellista uskoa Jeesukseen niin me lopulta eksymme ja tuhoudumme. Kristittyjen suurin haaste on uskoa yksin Jeesukseen Kristukseen. Uskoa silloinkin, kun emme näe, sanoi Birlie.

Jeesus voi parantaa meidän syntimme haavat ja Hän voi myös parantaa meidät fyysisesti. Jos rakastamme lähimmäisiämme Jeesuksen rakkaudella, niin silloin meillä on jo Taivasten valtakunta täällä maan päällä Jeesuksessa. Jos me vihaamme tai suhtaudumme kielteisesti lähimmäisiimme tai muihin ihmisiin, niin silloin meillä onkin helvetin valtakunta maan päällä. Tämän haasteen Birlie jätti meille.

Tämä viesti on vakava kehoitus ja varoitus meille suomalaisillekin kristityille. Jos me vieraannumme käytännön kristillisyydestä, kuten toistemme auttamisesta ja rakastamisesta, niin vieraannumme myöskin Kristuksesta Jeesuksesta. Ainoastaan Jeesuksen antamalla rakkaudella voimme vilpittömästi ja epäitsekkäästi rakastaa toinen toistamme. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus kehottaakin Nikodemusta ja meitä kaikkia, että meidän tulisi syntyä ylhäältä. Jeesus sanoo menevänsä ylös ja aikaisemmin Hän on sanonut olevansa ylhäältä. Jeesus menee siis kotiinsa. Hän sanoo, että meillä ei ole toivoa, jos emme synny ylhäältä.

Tässä yhteydessä Jeesus käyttää opetusmetodina sanaleikkiä ja sen vakavaa sisältöä. Tuo alkukielen sana, jolla on kaksi toisistaan poikkeavaa merkitystä, on usein käännetty sanalla ”uudestisyntyminen” tai ”uudestisyntyminen ylhäältä”, vaikka asiayhteydestä selvästi ilmenee Jeesuksen puhuvan ainoastaan ”ylhäältä syntymisestä”. Tätä Jeesus oikein alleviivaa, koska Nikodemus luulee sen virheellisesti tarkoittavan ”uudestisyntymistä”. Hän korjaa, että on synnyttävä ylhäältä, eli sieltä minne Jeesus on menossa ristinkuoleman kautta.

Nikodemus luulee, että Jeesus tarkoittaa tässä yhteydessä pakanallisessa käytössä ollutta termin toista merkitystä eli ”uudestisyntymää” ja kysyy sen takia: pitääkö minun vanhana mennä takaisin äitini kohtuun? Jeesus vastaa selventävästi, että pitää ”syntyä ylhäältä”. Tämä on meille vakava haaste, koska muuten Jeesuksen mukaan emme voi tehdä Hänen rakkauden tekojaan. Toisin sanoen meidän pitää syntyä ylhäältä Jeesuksesta. Jos olemme syntyneet Jeesuksesta, niin kuin Jeesus sanoo ”veden ja Hengen” kautta, niin silloin voimme tehdä myös niitä tekoja mitä Jeesus teki ja rakastaa lähimmäistämme Jeesuksen antamalla rakkaudella.

Syntyminen “ylhäältä” tarkoittaa tässä yhteydessä (Joh 3:6) sen kieliopillisesta muodosta johtuen (partisiipin perfekti) kerran alkanutta, mutta jatkuvaa ehdollista kuulumista Jeesuksen kuninkaalliseen eli Jumalan valtakuntaan. Muuten Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus käyttää “ylhäältä” syntymisestä pääasiassa aoristin passiivia joko infinitiivi- tai konditionaalimuodossa. Tällä korostetaan, että me emme itse voi päästä omin keinoin Jumalan valtakuntaan, vaan olemme pelastuksen suhteen täysin riippuvaisia Jumalan armosta. Kysymys on siis siitä, kuinka päästään ja kuinka pysytään Jumalan valtakunnassa.

Uskoontulon hetkellä synnymme “uudesti ylhäältä” ja saamme Pyhän Hengen. Tässä ajassa meillä on kuitenkin kaikilla taakkanamme vanha ihmisemme eli lihamme, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Pyhä Henki paljastaa meille syntisen luontomme heikkouden ja johtaa meidät päivittäiseen synnintuntoon, katumukseen ja armon kokemiseen. Näin Jeesuksen Henki kuolettaa vanhaa syntistä ihmistämme ja olemme Jumalan uudistavan vaikutuksen kohteita. Kristuksessa pysyminen on tätä jatkuvaa mielenmuutosta, katumusta ja Jumalan armon kokemista. Ilman tätä olemme yksin ja sielunvihollinen saa meitä pyörittää vapaasti. Tarvitsemme Jeesuksen jatkuvaa armoa ja rauhaa elämäämme. Israelin kansa, kuten Suomenkin kansa, on paljon kärsinyt kansa. Tuota kärsimystä on luvassa varmasti myös tulevaisuudessa. Ainoastaan Jeesus voi antaa kärsimyksen, ahdistuksen ja vaikeuksien keskellä todellisen jatkuvan mielenrauhan ja -muutoksen, joka on kaikkea inhimillistä ymmärrystä ylempänä.

Siksi meidänkin rakkauden ja rauhan lähteenämme tulisi olla joka hetki Jeesus Kristus. Kysymys on vain siitä, että meidän lihamme ja me itse olemme heikkoja. Ilman Jeesusta me hukumme. Ilman Jeesusta me olemme epätoivoisia. Jeesuksessa meillä on kaikki toivo. Jeesuksen meidän Herramme armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa!

Shalom terveisin,

Ilkka Vakkuri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *