Historia

Israelin Ystävät -yhdistyksen perustava kokous pidettiin 9.5.1908 suomalaisen naisopiston juhlasalissa Helsingissä. Läsnä oli 35 paikallisyhdistysten jäsentä ja ystävää Oulusta, Sortavalasta, Mikkelistä, Tampereelta ja Helsingistä. Puheenjohtajana toimi sotarovasti Lindgvist. Väliaikaiseen keskuskomiteaan valittiin opettaja Hilma Lungren, kihlakunnantuomari Reinhold Jägerhorn, lehtori Mikael Nyberg, E. Bruun, Sigrid af Forselles ja Sigrid Hector.

Tilaisuudessa Naphtali Rudnitzky puhui lähtökohtanaan Ef.2:14 ja Kol.3:15. Hän sanoi mm: Raamattu kädessä tulee vaikeinkin juutalaiskysymys saamaan oikean ratkaisunsa.

Edellisenä vuonna oli jo painettu sääntöehdotus Israelin Ystävät -yhdistystä varten ja se oli lähetetty paikallisosastoille. Sääntöehdotus hyväksyttiin pienin muutoksin. Valtakunnallinen yhdistys perustettiin eri paikkakunnilla toimivien juutalaislähetysryhmien yhteisjärjestöksi. Vuoden 1908 loppuun mennessä siihen oli liittynyt seitsemän paikallisyhdistystä. Yhdistyksen yhteiskristillinen luonne ilmaistiin sääntöjen toisessa pykälässä: Yhdistys toimii evankelisessa hengessä olematta suoranaisesti liittynyt mihinkään kirkkokuntaan. Vuoden 1909 vuosikokouksessa valittiin Israelin Ystäville varsinainen johtokunta, jossa oli seitsemän jäsentä.

Yhdistys rekisteröitiin virallisesti 1923. Tuolloin toimivat paikallisyhdistykset olivat Porissa, Tampereella ja Helsingissä. 1920-luvun alkupuolella yhdistys solmi yhteistyösopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa. Toiminta sisälsi mm. köyhien juutalaisperheiden auttamista. Myös Aapeli Saarisalon työtä silloisen Palestiinan alueella tuettiin satunnaisesti. 1930-luvulla Euroopassa alkaneet juutalaisvainot koskettivat syvästi myös suomalaisia Israelin ystäviä. 1938 varoja alettiin kerätä juutalaispakolaisten auttamiseksi.

Suomen jouduttua mukaan sotaan yhdistyksen toiminta muuttui epäsäännölliseksi. Sodan päätyttyä suomenkielinen toiminta hiljeni ja yhdistys eli lähinnä suomenruotsinkielisten toimesta aina 1970-luvun alkupuolelle saakka. 1960-luvulla lisääntynyt Israel-matkailu sai aikaan kiinnostusta Israelin Ystävät yhdistystä kohtaan ja jäsenmäärä alkoi nousta. Kun 1968 jäseniä oli 63, niin 1977 määrä oli jo 3645 jäsentä. 1972 yhdistys alkoi julkaista Shalom-lehteä.
1970-luvulla alkanut toiminnan kehitys on jatkunut aina 2000-luvulle saakka.