Israel haasteiden keskellä, Shalom-lehti 8/22

Korona-aika on ollut haastavaa aikaa maailmassa. Sosiaaliset suhteet ovat aina olleet Israelissa erityisen tärkeitä. Siksi täydelliset koronasulut Israelissa on koettu erityisen vaikeina. Pahimman korona-ajan – eli noin kahden vuoden aikana – esim. Israelin koululaiset ovat olleet säännöllisessä kouluopetuksessa ehkä noin kolme kuukautta. Tämän lisäksi tuona aikana lapset ovat eristäytyneet omiin huoneisiinsa pelaamaan lähinnä tietokonepelejä. Iso joukko lapsia ja nuoria eivät ole saaneet kunnollista yhtenäistä opetusta lähes kahteen vuoteen. Israelissa etäopetus on ollut suppeaa ja osin harvinaista. Siksi tulevaisuudessa täytyy yrittää kuroa kiinni menetetyt opetustavoitteet. Mutta vaikeinta tulee olemaan sosiaalisten suhteiden palauttaminen lasten ja nuorten kanssa, kun merkittävä osa heistä on oppinut eristäytymään omiin oloihinsa.

Aikuisväestön kohdalla on saman tyyppisiä ongelmia. Heistäkin merkittävä osa on paennut sosiaalisten kontaktien puutteita ja työelämän pitkiäkin taukoja internetin syövereihin. Kun tähän lisätään taloudellinen epävarmuus ja lähes räjähdysmäinen hintojen nousu, on ymmärrettävää, että israelilaiset kamppailevat lähes ennen kokemattomien ahdistusten kanssa. Kaikki tämä on kasvattanut vihamielisyyden ilmapiiriä yksilöihmisten ja ryhmien välillä. Israelin korkeimmat viranomaistahot ovat varoittaneet laajoista levottomuuksista ja jopa kansannousun mahdollisuudesta samaan aikaan kun Israelin viholliset tiivistävät toimintaansa maan tuhoamiseksi. Israelissa pidetään lyhyen ajan sisällä jo viidennet vaalit. Viranomaiset ovat jopa varoittaneet, että mikäli vaalien lopputuloksena ei taaskaan saada riittävän vahvaa hallituskoalitiota, Israel voi hajota sisältä päin.

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista havaita, että kaikki entistä pääministeriä Benjamin Netanyuahua kohdanneet syytteet ovat rauenneet eri oikeusasteissa. Monet Israelin juutalaiset toivovatkin, että hän voittaisi vaalit ja tulisi jälleen valituksi pääministeriksi. Toiveena olisi, että hän pystyisi vakauttamaan poliittisesti sekavan tilanteen ja maa voisi keskittyä esim. Iranin ydinasehankkeen estämiseen sekä talouden kohentamiseen.

Taloudellinen tilanne Israelissa on ajautunut erityisen huonoksi keskiluokkaisen ja köyhemmän väestönosan kohdalla. Tämä on johtanut siihen, että monet perheet ovat ajautuneet taloudelliseen ahdinkoon. Israelin tiedotusvälineissä on esim. kerrottu kuinka monien ennen suhteellisen hyvin toimeen tulevien keskiluokkaisten perheiden tilanne on huonontunut. Kohonneet vuokrat ja muut kulut vievät tulot eikä rahaa jää riittävästi edes ruokaan. Tässä tilanteessa monet perheet ovat alkaneet tehdä useampaakin työtä. Siitä huolimatta rahat eivät riitä. Monet köyhät perheet ovat jääneet jopa sosiaalihuollon ulottumattomiin. Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, Israelin yhteiskuntarakenteetkin voivat olla vaarassa ihmisten tyytymättömyyden ja ahdistuneisuuden lisääntyessä. Samaan aikaan Iranin ydinaseprojekti etenee ja muutkin Israelin viholliset suunnittelevat entistä aktiivisempaa toimintaa Israelia vastaan.

Historia on opettanut juutalaiselle kansalle, kuten muillekin kansoille, että todellisen hädän hetkellä voi luottaa yksin Korkeimman johdatukseen. Sitä Israelin kansa todella tarvitsee, erityisesti juuri nyt. Olkaamme Israelin kansan rinnalla rukoustaistelussa ja kertokaamme Herramme suunnitelmasta juutalaisen kansan auttamiseksi ja pelastamiseksi sen ahdingosta.

Shalom terveisin,
Ilkka Vakkuri