Aihearkisto: Uncategorized

IY:n vastine ja rov. Eero Kavaston selvitys lehtikirjoituksista

Rovasti Eero Kavaston mielipidekirjoitukset lehdissä ovat herättäneet huomiota ja jotkut ovat käsittäneet väärin niiden edustavan Israelin Ystävät ry:n kantaa. Ohessa Eero Kavaston ja Israelin Ystävät ry:n vastineet:

Muun muassa Helsingin Sanomissa sunnuntaina 9.6. ollut mielipidekirjoitus näyttää herättäneen tietyissä piireissä närkästystä. Israelin Ystäviä järjestönä en olisi saanut liittää kirjoituksen allekirjoittajien joukkoon. Tämä on katsottava inhimilliseksi ajattelemattomuudeksi. Sinänsä omalla nimelläni mielipiteen esittäminen on luonnollisesti hyväksyttävää. Tarkoitukseni ei ole ollut aiheuttaa suurempaa sydämentykytystä kenellekään. Edustan vain sellaista Israel-rakkautta, jossa pyrin tuomaan uusiakin ajatuksia Israel-keskusteluun, joka luvalla sanoen on monta kertaa aivan käsittämättömän ummehtunutta ja jossa pyritään manipulaatiota ja suoranaista painostusta käyttäen ohjailemaan käsityskantoja tiettyyn suuntaan.

Eero Kavasto, rovasti

Israelin Ystävät ry:llä ei ole mitään tekemistä Eero Kavaston Helsingin Sanomissa 9.6.2021 julkaistun mielipideartikkelin eikä siinä ilmaistujen mielipiteiden kanssa. Sama koskee myös Ristin Voitto lehdessä ollutta Eero Kavaston mielipidekirjoitusta. Eero Kavaston mielipiteet ovat hänen omia näkemyksiään emmekä järjestönä ole tukemassa hänen näkemyksiään. Olen kirjoittanut vastineeni Eero Kavaston artikkeliin ja se julkaistaan Ristin Voitto lehdessä 14.6. 2021 alkavalla viikolla.

Ilkka Vakkuri, toiminnanjohtaja, Israelin Ystävät ry

Shalom -lehden pääkirjoitus huhtikuu 2020

Pelko, joka johtaa terveeseen varovaisuuteen ja sen mukaisiin toimenpiteisiin, on tärkeä osa ihmisen selviytymismekanismia. Kun pelko muuttuu paniikiksi, se saattaa estää rationaalisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan ja johtaa kaaokseen. Pahimmassa tapauksessa paniikinomainen pelko voi johtaa tuhoisiin seurauksiin, kuten maailmanhistoriasta voimme todeta. Ihmisen käyttäytyminen saattaa äärioloissa muuttua arvaamattomaksi ja itsekkääksi. Hän yrittää suojella tai pelastaa vain itsensä tai perheensä. Kansankielellä tästä puhutaan ilmiönä ”pelastukoon ken voi”. Tässä mielialassa uskonnolliset ja maalliset auktoriteetit alkavat menettää painoarvonsa. Ihmiskunta on aina selvinnyt monista haastavista tilanteista kuten sodista, vakavista epidemioista ja erilaisista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä uhista. Uskonnolla on ollut sekä kriisejä synnyttävä että lievittävä vaikutus. Uskonto ja usko ovat yhdistäneet kannattajia tukemaan toisiaan ja ajamaan yhteistä päämäärää yhteisen uskon pohjalta. Nyt maallistuminen ja tieteen kehittyminen ovat johtaneet siihen, että ihmiset kaikkialla maailmassa odottavat ratkaisua pelottaviin ongelmiin tieteeltä, eivät niinkään Jumalalta. Tiede on saavuttanut lähes jumalallisen aseman. Toki monessa asiassa se on ollut hyödyksemme. Esimerkiksi lääketiede on auttanut ja pelastanut kiistatta paljon ihmishenkiä. Uskonnolliset tai muut ihmisparantajat ovat yleisesti ottaen osoittautuneet turhiksi.


Nyt koronavirus jyllää koko maailmassa synnyttäen pelkoa. Ongelmaan haetaan ratkaisua puhtaasti tieteelliseltä ja maalliselta pohjalta. Tätä taustaa vasten voidaan pitää luontevana, että myös uskonnot ja uskonsuunnat ovat sulkeneet ovensa suojellakseen jäseniään ja muita koronavirustartunnalta. Tätä toimintaa voi pitää rationaalisena ja perusteltuna. Se voi silti herättää epäilyksen, eivätkö eri uskontojen edustajat usko tai luota oman uskonsuuntansa jumalan varjelukseen? Yleensä kaikkien uskontojen pyhissä kirjoissa luvataan oman jumalan suojelusta ja varjelusta niille, jotka ”uskovat oikein”. Ovensa ovat sulkeneet sellaisetkin uskonsuunnat, jotka vannovat heillä olevan aivan erityinen Jumalan suojelus ja varjelus. Ulospäin vaikuttaa siltä, että koronavirus saa aikaan sellaisen pelon, jossa ihmiset ovat epävarmoja Jumalan suojeluksesta ja varjeluksesta. Pelon tosiasia tässä tilanteessa osoittaa ihmisen haurautta ja epävarmuutta tuntemattoman uhan kohdatessa.


Epidemia on osoittanut, kuinka haavoittuva ja epävarma nykyinenkin maailmamme on. Tiedekin joutuu kamppailemaan epävarmuuden ja epätietoisuuden ilmapiirissä yrittäessään löytää ratkaisua. Sanotaan, että jokaisessa kriisissä piilee mahdollisuus parempaan. Ilman kriisejä ihmiskunta ei olisi edennyt ja oppinut selviytymään yhdessä. Aina kun itsekkyys on voittanut, siitä on seurannut vakavia kriisejä. Niiden kautta on kuitenkin lopulta herätty perusarvojen kunnioittamiseen. Maailmassa ihmisyyden ja Raamatun perusarvojen kunnioitus on ollut heikkenemässä, jopa katoamassa kokonaan osassa maapalloa. Länsimainen kulttuuri ja elämänmalli edistää luopumista monista keskeisistä Raamatun arvoista. Perusarvojen sijaan on levinnyt itsekkyyttä ja omien tarpeiden tyydyttämistä korostava kulttuuri. Kriisin keskellä olisi hyvä miettiä Raamatun sanomaa: toisiko se lohtua ja turvaa tässäkin tilanteessa.


Koronavirusasian kautta voimme havaita kuinka haavoittuva ja herkkä koko maailmantalous ja elämä on. Tämä korostaa biologisen aseen joko tahattoman tai tahallisen käytön tehokkuutta, mikäli joku taho haluaisi sellaista joskus käyttää. Ei tarvita edes biologisen sodankäynnin huipputeknologiaa, jota suurvalloilla on käytössään, vaan riittää jonkin vakavan sairauden, johon ihmisillä ei vielä ole immuniteettia, levittäminen. Tuho voi olla ennen näkemätön. Luonnossakin on riittävästi ihmiselle vaarallisia viruksia. Villieläimissä olevat virukset voivat aiheuttaa ihmiselle arvaamattomia seuraamuksia. Globalisaatiota pidetään välttämättömänä ihmiskunnan kehityksen kannalta. Pääomat, raaka-aineet ja tuotteet liikkuvat maailmassa halvimman mahdollisen tuotantoketjun periaatteen mukaan. Kansallisvaltiot ovat menettäneet omavaraisuuttaan ja todellista itsenäisyyttään. Mottona on, että tavaroiden ja ihmisten on voitava liikkua vapaasti maailmassa. Koronaepidemia on paljastanut myös tuotantoketjujen haavoittuvuuden. Tavarat ja materiaalit tuotetaan taloudellisen hyödyn nimissä kulloisenkin tarpeen mukaan lisääntyvästi suoraan tehtaissa ja välivarastot minimoidaan. Kun tuotantoketju katkeaa niin ei ole enää varastoja mistä saada apua. Sama koskee myös ruokahuoltoa ja -omavaraisuutta.


Olisiko aika palauttaa Raamatun perusarvot kunniaan? Pitäisikö etsiä tietä ulos globaalin maailmanjärjestyksen kahleista, jossa ihmisarvo mitataan ensisijaisesti kuluttajana ja hyödykkeiden käyttäjänä? Pitäisikö etsiä vapautusta maailmanlaajuisesta itsekkyyden ja hyödyn noidankehästä, joka lopulta tukahduttaa ihmisenä olemisen perusarvot? Aito kristillinen usko voisi näyttää suuntaa, mutta onko se jo pääosin peittynyt ”suolansa” menettäneen nimikristillisen uskonnon alle? Pitäisikö uskovien tehdä joitakin johtopäätöksiä ja toimia niiden mukaisesti? Kun monet kirkot ja uskonnolliset yhteisöt luopuvat lisääntyvästi Raamatusta ja sen perusarvoista, voiko aito uskova, tai yleensä kukaan rehellinen ihminen, enää kuulua nykyisiin kirkkoihin ja uskonsuuntiin hyvällä omallatunnolla? Voisivatko ne vielä uudistua?


Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom lehden pääkirjoitus joulukuu 2019

Olemme palanneet onnistuneelta ja sykähdyttävältä Shalom -lehden lukijamatkalta Israeliin. Kiitos Toiviomatkojen hyvien järjestelyjen ja ennen kaikkea erinomaisen tietorikkaan ja rakkaan oppaamme Ariel Livsonin! Ryhmämme koostui mielenkiintoisista ja hyvähenkisistä persoonallisuuksista, joten siksikin matka oli ainutlaatuinen ja meitä kaikkia rakentava sekä Israel-tietoisuutta kasvattava.

Kaiken kokemamme, kuulemamme ja näkemämme keskellä aloin entistä enemmän miettimään Israelin ja Jeesuksen suhdetta toisiinsa. Huomasin, että muutamat muutkin matkalaiset pohtivat asiaa. Jeesuksesta on historian aikana tullut, tai tehty ei-juutalaisten kuningas ja Jumala kristittyjen johtajien ja heidän seuraajiensa mielikuvissa ja opetuksissa. Jeesuksen juutalaisuus ja hänen juutalainen taustansa on puristettu taka-alalle, jopa välillä kokonaan hävitetty. Eri kirkollisissa ja seurakunnallisissa yhteyksissä on ajoittain päästetty vallalle henkinen – välillä jopa fyysinen – antisemitismi. Välillä kaikki juutalaisuuteen vivahtavakin on tuomittu. Joskus fyysinen väkivalta on leimahtanut ja kehittynyt organisoiduksi juutalaisten kiduttamiseksi ja murhaamiseksi.


Jos Jeesus oli juutalainen ja osoitti jatkuvasti pysyvää rakkautta juutalaista kansaa kohtaan, kuinka Jeesuksen seuraajiksi itseään nimittävät voivat vainota Jeesuksen omaa kansaa? Historiasta tiedämme montakin syytä. Tärkein lienee kristikunnan varhainen jako pakana- ja juutalaiskristittyihin. Pakanakristityt alkoivat varsin pian johtajiensa johdolla suuntautua pakanamaailmaan ja ympäröivän pakanamaailman ajatusmaailmaan omissa uskon- ja elämännäkemyksissään. Tämä prosessi ei luonnollisestikaan ollut aivan suoraviivainen tai nopea, mutta se eteni vääjäämättömästi. Pakanakristillisyydestä tuli osittain pakkokäännyttämisen ideologian täyttämä aggressiivinen ja häikäilemätön vastakohta sille, mitä juutalainen Jeesus edusti opetuksissaan lähimmäisenrakkaudesta. Tuolloin kyse ei enää ollut Raamatun kristillisyydestä.


Juutalaiskristityt uskoivat yleisesti Jeesuksen olleen täysin juutalainen niin opetustensa kuin näkemystensä suhteen. Aluksi pakanakristityt hyväksyivät tällaisen näkemyksen niin kauan kuin se ei koskettanut heidän asemaansa lähes kaikesta juutalaisuudesta vapautuneena. Kun maallistuminen ja pakanallisen maailman vaikutus kasvoi kristittyjen keskuudessa, tilanne kääntyi torjuvaksi kaikkea Jeesuksen juutalaisuutta, ja lopulta myös Jeesuksen juutalaisia seuraajia vastaan.


Lähes kaikki merkittävät kirkon isät olivat koulutukseltaan ja asenteeltaan pakanafilosofeja. Monet ihailivat ja kunnioittivat kuuluisia ajattelijoita kuten Platonia. Suurin osa myöhemmistä, merkittävistä kirkon isistä, jotka olivat päättämässä raamatuntulkinnoista ja kristillisistä opeista, eivät edes osanneet lukea Raamatun alkukielisiä tekstejä puhumattakaan, että olisivat ottaneet huomioon Jeesuksen alkuperäisten opetusten juutalaisen taustan.


Nyt yhä useammat raamatuntutkijat ovat alkaneet kiinnostua Jeesuksesta myös juutalaisena opettajana eli rabbina. Tämä on avaamassa uusiakin näkökulmia raamatuntutkimukseen. Se voi mahdollistaa paremman ja syvällisemmän ymmärtämisen koskien Jeesuksen sanomaa sekä hänen käyttämiään kielikuvia. Tiedämme varmasti, että Jeesus syntyi Israelissa, eli Israelissa, kuoli Israelissa ja nousi ylös taivaaseen Israelista. Hän oli juutalainen ja hän eli pääosin juutalaisten kanssa. Hän opetti pääasiassa juutalaisia ja puhui heille heidän kielellään käyttäen heidän ymmärtämiään käsitteitä. Nuo käsitteet ja kielikuvat poikkesivat ratkaisevasti ympäröivästä pakanamaailmasta.

Eräiden tutkijoiden mukaan nykyisessä kristinuskossa on kuitenkin aika vähän, jos laisinkaan alkuperäistä juutalaista ainesta. Mitä mieltä Jeesus on seuratessaan opettamansa uskon yhä jatkuvaa muuttumista ympäröivän pakanamaailman mukaan aina kauemmaksi hänen alkuperäisestä sanomastaan? Kun hän palaa, löytääkö hän alkuperäistä uskoa ja uskollisuutta? Meidän tehtävämme uskovina on pitää huolta, että löytää! Siksi meidän tulee tutkia Raamattua ja selvittää mahdollisimman luotettavista lähteistä – tarvittaessa myös juutalaisista lähteistä – mitä mikin käsite ja opetussisältö tarkoittaa. Israelissa käyntikin voi palvella tätä tarkoitusta. Siksi Israel -matkat voivat avata uusia näkökulmia. Jolla on korvat kuulkoon, jolla on silmät nähköön ja jolla on usko nähdä Jumalan suuruus ja voima muuttaa tarvittaessa myös meitä parannuksenteon ja kilvoituksen kautta!


Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom -lehden pääkirjoitus, syyskuu 2019

Vietimme kauniin ikimuistoisen kesäkonferenssin 9-11.8.2019 Savossa Tuusniemellä. Tällä kertaa kaikki ei ollutkaan ”vain kuulijan vastuulla”, koska paikalla oli paljon muitakin puhujia kuin savolaisia. Suurin osa puhujista oli eri puolilta suomea ja pastori Rafi Shimon tuli Israelista asti kertomaan Israelin kuulumisia. Viktor Klimenko kohotti meidät laulullaan Israel -tunnelmiin ja Ariel Livson toi Suomen juutalaisen yhteisön lämpimät terveiset tilaisuuteen. Olimme todella siunattuja konferenssin monipuolisesta annista. Suuret kiitokset paikallisille vapaaehtoisille järjestäjille, seurakunnalle ja kunnanjohtajan alaisuudessa toimineille kunnan työntekijöille. Saimme nauttia hyvin organisoidusta ja innostavasta konferenssista.

Konferenssin teema oli ”että he yhtä olisivat” ja se toteutui mielestäni erittäin onnistuneesti. Konferenssissa olimme kaikki yhtä – niin juutalaiset kuin ei-juutalaiset osallistujat – meillä oli yhteinen tavoite juutalaisen kansan parhaaksi ja yksi mieli sen saavuttamiseksi. Olimme kuin yhtä suurta perhettä jota paikalliset johtajat Eino Räsänen ja aluepastori tuttavallisesti sanottuna Paula kaitsivat yhdessä tilaisuuksien juontajien ja taustajoukkojen kanssa.

Yksi asia jäi kuitenkin vaivaamaan mieltäni. Konferenssin keskusteluissa ja opetuksissa nousi esille hengellinen antisemitismi. Sen juuret ovat syvällä alun perin lähes yksinomaan noin 1000 -vuodeksi roomalaiskatoliseksi kehittyneen kristinuskon ytimessä. Siinä, kuinka juutalaiseen Jumalan omaisuuskansaan suhtaudutaan ja kuinka sitä kohdellaan evankeliumin valossa. Valitettavasti kristinusko on historiansa aikana usein tarjonnut juutalaisille enemmän pimeyttä kuin valoa. Juutalaisia on vainottu eri aikoina Jeesuksen ja kristinuskon nimissä keinoja kaihtamatta ja hurskastellen. Tässä ei mitään ylvästelemisen aihetta. Paremminkin häpeän ja katumuksen paikka vaikka emme itse olekaan olleet historiallisen antisemitismin sanansaattajia. Toki aina on ollut aitoja kristittyjä, jotka ovat olleet antisemitismiä vastaan.

Hengellinen antisemitismi kieltää mm. juutalaisten kyvyn ymmärtää oman uskonsa perustaa jota kristityt kutsuvat Vanhaksi testamentiksi. On täysin ymmärrettävää, että juutalaiset uskovat käsittävänsä meitä paremmin ainakin ns. Vanhan testamentin alkukielen sisältöä ja merkityksiä. He uskovat siihen mitä on kirjoitettu ja täydentävät sitä suullisella perimätiedolla. Se etteivät juutalaiset oppineet löydä monia kristittyjen sieltä löytämiä asioita johtuu usein – ei sokeudesta – vaan siitä, ettei monia niitä asioita ole alkuperäisessä tekstissä kirjaimellisesti. Ne voivat perustua kristittyjen teologien vapaaseen tulkintaan oman vakaumuksensa pohjalta.

Välillä käy niin, että jos ei ole oikeaa tietoa toisten uskon perusteista syntyy ennakkoluuloja, jotka alkavat elää omaa elämäänsä. Usein kristittyjen opettajien ja saarnaajien ongelma ja haaste on esiintyä kirjaimellisen raamatunselityksen asiantuntijana tuntematta Raamatun alkukieliä ja niiden sisältöä. Silloin on vaara esittää sellaista, mitä ei ainakaan kirjaimellisesti alkuteksteissä sanota. Tämä on johtanut kautta historian ristiriitaan esim. Vanhan testamentin tekstin juutalaisten asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat kiistatta tuoda esiin kristittyjen opettajien ja saarnaajien kielen- ja tekstinymmärtämisen heikkoudet. Esim. jokainen Vanhan testamentin alkukielten vakavasti otettava tutkija tietää, ettei esim. Jeesusta voi johtaa suoraan alkukielisestä Vanhasta testamentista. Jos voisi, niin juutalaiset oppineet olisivat näin jo kauan aikaa sitten tehneet uskollisuudesta alkukieltä kohtaan. Perustelut ovat siis ei-kirjaimellisia. Kestävät perustelut ovat enemmänkin sisällöllisiä ja nousevat Uuden testamentin lähtökohdista käsin.

Kun toimimme juutalaisten kanssa tai hyväksi, niin meidän tulisi kunnioittaa heitä ihmisinä ja tunnustaa tosiasiat: juutalaiset oppineet ovat asiantuntijoita Vanhan testamentin tutkimuksessa. Näin voisi kehittyä aitoa kiinnostusta Vanhan testamentin tutkimiseen myös kristittyjen opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Ei terve väittelykään olisi pahitteeksi, vaan kaikille osapuolille ehkä jopa siunaukseksi.

Hyvää ja siunattua syksyä kaikille Shalom -lehden lukijoille!

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom -lehti nro 6/2018 pääkirjoitus

Elämme suurten haasteiden ja mahdollisuuksien aikaa. Samalla valmistaudumme erityisesti suomalaisille toivoa antavaan kesään. Suomessahan haaveillaan lämpimästä kesästä. Israelissa taas pelätään liian kuumaa kesää. Moni suomalainen matkustaa Israeliin maamme kylmemmän kauden keskeltä ja moni israelilainen haluaa puolestaan matkustaa Suomeen viileämmän kesän tähden. Israelissa suhtaudutaan pelolla alkavaan kesään myös sen naapurin Syyrian ja Libanonin Hizbollahin takia. Nykyinen maailmantilanne ja valtioiden kylmenneet suhteet mietityttävät myös Suomessa. Tulevan kesän tapahtumia ei kukaan osaa ennustaa. Tiedämme, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Israelin juutalaisten silmissä tehnyt monia hyviä ratkaisuja jotka liittyvät Israelin tukemiseen. Tärkeimpänä näistä on Yhdysvaltain suurlähetystön siirtäminen Tel Avivista Jerusalemiin. Se on symbolinen ele, mutta juutalaiselle kansalle se merkitsee Jerusalemin tunnustamista Israelin historialliseksi pääkaupungiksi.

Toinen Israelin kannalta tärkeä teko oli Iranin ydinkieltosopimuksen irtisanominen. Israelin viranomaisten ja tiedusteluelinten mukaan sopimus on mahdollistanut Iranin ohjusarsenaalin kehittämisen ja uraanin rikastamisen ”rauhanomaisiin” tarkoituksiin. Sopimus on vain lisännyt maan uhkaa Israelia kohtaan. Siksi Israel arvostaa presidentti Trumpin ratkaisua, joka mahdollistaa sellaisten neuvottelujen aloittamisen Iranin kanssa, joissa kielletään ydinkärkiohjusten kehittäminen vastineena talouspakotteiden perumiselle. Tässä asiassa näyttää siltä, että EU on enemmän tai vähemmän sivuuttanut Israelin valtion olemassaoloa ja turvallisuutta koskevat näkökulmat. Juutalainen kansa on kärsinyt holokaustin ja monia muita vainoja historiansa aikana. Siksi se on päättänyt estää uuden holokaustin syntymisen. Se ei peräänny perimmäistä turvallisuuttaan ylläpitävistä toimista. Israelin armeija on Lähi-idän voimakkain ja sitä pidetään yhtenä tuhoamiskykyisimmistä armeijoista maailmassa. Maa on valmis käyttämään armeijaansa valtiota uhkaavien toimien eliminoimiseksi. Viimeisenä keinonaan Israel on valmis käyttämään jopa ydinaseita joita sillä on.

Vaikka Israel näkee Trumpissa tukijansa, niin juutalainen kansa tietää, että Yhdysvaltain presidentit vaihtuvat eikä kukaan vielä osaa sanoa mikä on seuraavan presidentin politiikka. Siksi Israel haluaa ottaa kaiken hyödyn itselleen USA:n nykyisestä, Israelille suopeasta politiikasta. Yleensä Israel salaa liittolaisiltaankin salaiset operaationsa ja iskunsa etteivät tiedot niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vuoda väärille tahoille. Eivät kaikki USA:ssa tai Euroopassa rakasta Israelia. Nähtäväksi jää mitä kesä tuo tullessaan. Toivomme, että Israel menestyy turvallisuutta takaavissa toimissaan.

Monet kristityt tahot ylläpitävät omia tulkintojaan Vanhan- ja Uuden testamentin profetioista. Juutalaisen kansan uskonnolliset johtajat eivät ole kiinnostuneita Uuden testamentin profetioista eivätkä usko niiden toteutumiseen. Vanhan testamentin profetiat he tulkitsevat niin, että sana profetoida tarkoittaa alkukielillä puhumista, vahvistamista ja julistamista. Profetoiminen ja profetiat loppuivat 434 eKr., ja niitä ei sen jälkeen enää tule. Profetiat oli suunnattu ensisijaisesti profeetan oman ajan ja sukupolven ihmisille. Profeetta toimii Jumalan puhemiehenä, joka välittää kullekin sukupolvelle Jumalan varoitusta jos kansa ei tottele, tai lupauksia mikäli kansa tottelee Jumalaa.

Juutalaisten oppineiden mukaan, jos kansa tekee parannuksen asiasta josta muuten seuraisi kirous, niin kirous ei toteudu. Nämä oppineet sanovat, että loppujen lopuksi Jumala toteuttaa kansansa kohdalla lupauksensa ja pidättää kirouksensa, kuten esim. Jeremia 31:31 esittää. Monet kristityt opettajat näkevät kuitenkin enemmän tai vähemmän päinvastaista kehityskulkua juutalaisen kansan kohdalla. Näitä kristittyjen puhujien opetuksia juutalaiset oppineet pitävät yleensä tuulesta temmattuina tai Raamatun Vanhan testamentin sisältöä ymmärtämättömien ihmisten puheina. Aika näyttää kuinka Jumala toteuttaa tahtonsa ja sanansa Israelin ja muun maailman kohdalla.

Kesäisin Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom lehti nro 3/2018 pääkirjoitus

Tänä vuonna Israelin valtio täyttää 70 vuotta ja Israelin Ystävät ry 110 vuotta. Sen kunniaksi järjestämme ensi kesänä juhlakonferenssin Kuhmossa. Nyt on aika kaikkien Israelin Ystävät ry:n jäsenten ja Shalom -lehden lukijoiden valmistautua tähän juhlatapahtumaan. Toivomme, että te kaikki pääsisitte tulemaan Kuhmoon. Olen varma, että nekin, jotka jostain syystä eivät pääse tulemaan, ovat rukoilemassa kanssamme Israelin ja Israelin Ystävät ry:n valoisan tulevaisuuden puolesta. Israelin valtio on viimeisen 70 vuoden aikana kokenut vaikeita ja haastavia tapahtumia. Shalom -lehden lukijoita ei tässä yhteydessä varmaankaan tarvitse muistuttaa näistä meille tutuista, Israelin valtiota koskettaneista suurista haasteista ja tapahtumista. Riippumatta siitä, mitä mittareita kukin käyttää, voimme vain ihmetellä, kuinka Israelin valtio on selvinnyt aina tähän päivään saakka. Israelin kansa on ahkeraa ja uutteraa ponnistellen niin näkyvästi kuin näkymättömästi tulevaisuutensa hyväksi.

Sen tiedusteluelimet toimivat herkeämättä ja sillä on erittäin aktiivinen, maan turvallisuuden hyväksi toimiva armeija. Sen palveluksessa lähes jokainen Israelin juutalainen kansalainen palvelee säädetyn ajan. Miehet vähintään 3 ja naiset vähintään 2 vuotta. Ilman juutalaista periksi antamattomuutta ja uskoa juutalaisen kansan tulevaisuuteen sekä siihen, että holokaustin ei enää ikinä anneta tapahtua, tämä ei olisi mahdollista. Kuluneen 70 vuoden aikana Israelin valtio on kehittynyt sotilasmahdiksi nykyaikaisine aseineen. Viimeisenä pelotusvoimana on ydinase. Tiedämme, että mitä tahansa Israelin ympärillä tapahtuu, maa on kykenevä vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti kaikkiin ajateltavissa oleviin haasteisiin.

Israelin Ystävät ry:n täyttäessä 110 vuotta, mieleen tulee sen kunniakas historia, joka on jatkunut tähän aikaan saakka. Israelin Ystävät ry perustettiin 40 vuotta ennen Israelin valtion perustamista ja se on seissyt Israelin rinnalla sen 70 vuotisen olemassaolon ajan. Kaikkien näiden 110 vuoden ajan Israelin Ystävät ry on pysynyt uskollisena alkuperäiselle työnäylleen Israelin aineelliseksi, henkiseksi ja hengelliseksi tukemiseksi valtion ja kansan hyväksi. Uskomme edelleen vakaasti, että juutalainen kansa tarvitsee todellisen Vapahtajan, joka kerran vapauttaa kansan sen vihollisista ja kärsimyksistä.

Tämän takia me uskallamme puhua Vapahtajan tarpeesta ja Vapahtajasta avoimesti, koska meidän Israel -rakkautemme on todellista ja lähtöisin uskostamme Israelin Pyhään Jumalaan. Valmistautukaamme rukouksin tämän juhlavuoden tapahtumiin. Pyhä Henki muistuttakoon meitä siitä, kuka on Herramme ja Vapahtajamme. Ilman Häntä, Kristusta, Messiasta, kaikki työ on tuomittu epäonnistumaan ja katoamaan tyhjyyteen. Kun Hän on voimamme, meidän ei tarvitse pelätä. Tätä rukoilemme ja toivomme myös Israelin kansalle, katsoen tulevaisuuteen sillä ilolla ja rauhalla, jonka Herra antaa.

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom -lehden pääkirjoitus 10/2017

Odotamme Suomessa levollisin ja turvallisin mielin joulun juhla-aikaa. Valitettavasti monessa muussa maassa tilanne on tänäkin jouluna tyystin toinen. Mutta myös Suomessa väkivalta ja alakulo varjostaa monen ihmisen joulua. Monestakin syystä joudumme jouluhumun keskellä välillä miettimään elämämme tarkoitusta ja joulun syvempää merkitystä.

On outoa, että joulun merkkihenkilön – Jeesuksen – seuraaminen on osoittautunut ihmiskunnalle niin kovin haasteelliseksi. Rauhaan ja rakkauteen henkilöitynyt opettaja ja Jumalan Poika, Jeesus Kristus, on joutunut kristillisen uskonnon historiassa sodan ja väkivallan idoliksi monessa maassa. Historian tutkijat jopa esittävät, että ihmiskunnan historiassa Jeesuksen nimessä on tapettu enemmän ihmisiä kuin missään muussa nimessä. Kuinka tähän on päädytty?

Kun tutkii kristikunnan historiaa, ei voi välttyä siltä toteamukselta, että Jeesuksen persoonaa ja henkilöä on käytetty häikäilemättömästi hyväksi oikeuttamaan milloin mitäkin vääryyttä ja väärää toimintaa. Tämä on ollut mahdollista, koska Jeesuksesta on tehty usein häikäilemättömän inhimillisen valtapelin väline. Jeesuksen nimeen on vedottu tai hänen nimessään on tehty kauhistuttavia asioita. Jotkut ihmiset ovat pyrkineet toteuttamaan omia tavoitteitaan Jeesuksen nimeen vedoten sen sijaan, että olisivat seuranneet Jeesuksen opetuksia. Näin Jeesuksen opetukset ovat asteittain muuttuneet tai ne on kokonaan korvattu ihmisten omilla opetuksilla ja tulkinnoilla Jeesuksesta.

Tänäkin päivänä on olemassa kiivaita ja mieleltään kiihkeitä kristittyjä. He ovat valmiita käyttämään Jeesuksen nimeä omien mieltymystensä ja tavoitteidensa välikappaleena. Heitä yhdistää äärettömän röyhkeyden ja paatumuksen lisäksi suuri luulo omasta egostaan ja heitä on kaikkialla missä on kyse itsekeskeisestä oikeassa olemisesta ja valtapelistä. Omasta mielestään he tietävät kaikesta tarpeellisesta kaiken. Yhtä asiaa he eivät ilmeisesti tunne: Raamatun Jeesusta.

Kun nyt valmistaudumme ”joulun viettohon” kuten perinteisesti on tapana, on meidän hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään sen syvällistä Sanomaa. Jeesus ei tullut maailmaan tuomaan sotaa, itsekkyyttä, oikeassa olemisen pakkoa, henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai omilla teoilla ansaittavaa pelastusta, vaan rakkautta ja armoa. Osaammeko tai voimmeko me rakastaa tai armahtaa kanssaihmisiämme tänä jouluna, vai onko meillä jotain mielestämme tärkeämpää tehtävää?

Herra olkoon kanssamme tässä kilvoittelussa todellisen rakkauden Sanoman levittämisen asiassa!

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri