Aihearkisto: Shalom Lehden pääkirjoitukset

Shalom -lehden pääkirjoitus 3/2023

Israelin nykyhallinto on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi. USA:n nykyinen Bidenin hallinto vierastaa Israelin hallituksen poliittista koostumusta, jota se pitää äärioikealla olevana ja syyttää Israelin hallintoa liian ankarista toimista palestiinalaisia kohtaan. Samoja syytöksiä ovat esittäneet monet muutkin maat ja Israelin oma vasemmisto.

Kuitenkin maailman poliittinen tilanne on nyt niin hankala, että Israelia ei ainakaan vielä ole merkittävästi sanktioitu tai tehokkaasti boikotoitu. Israel on liian tärkeä toimija tässä maailmantilanteessa Lähi-idässä. Se tuo tuolle poliittisesti räjähdysherkälle alueelle vakautta ja turvallisuutta. Siksi Israelin nykyhallituksenkin voimakkaita ja päättäväisiä toimia sallitaan näennäisistä protesteista huolimatta.

Israelin nykyhallinnon päättäväisyyttä ja johdonmukaisuutta Iranin ja sen liittolaisten hillitsemiseksi, pidetään niin USA:ssa kuin sen liittolaismaissa tervetulleena ja välttämättömänä. Siksi yleinen kritiikki on pysynyt maltillisena eikä varsinaiselle sanktiolinjalle ole lähdetty.

Johtuen Israelin hallituksen uskonnollisesta ja poliittisesta koostumuksesta kristillinen työ eri muodoissaan on jälleen entistä haastavampaa. Siksi se tarvitsee erityistä taloudellista ja rukoustukea. Olethan tukemassa ”Jumalan silmäterän” eli Israelin auttamista sen eri muodoissa järjestömme työn kautta.

”Ne jotka Israelia siunaavat, tulevat siunatuiksi.” Evankeliumi on suurin siunaus Jumalan omaisuuskansalle. Siksi emme voi vaieta. Tue evankeliumin työtä Israelissa! Käytä lehdessä olevan pankkisiirron tietoja ja osoita tukesi! Jumala Israelia ja meitä kaikkia runsaasti siunatkoon!

Shalom terveisin,
Ilkka Vakkuri

Israelin uusi hallitus haastavassa tilanteessa, Shalom 2/2023

Israelin uusi Netanyahun johtama hallitus on joutunut erittäin vaikean tilanteen keskelle.

Iranin ydinaseen kehittäminen etenee ja myös Israelille vihamielisten ryhmien aseistaminen sekä Iranin ja Venäjän läheinen yhteistyö on uhka Israelille. Ukrainan tilanne kiristää myös Israelin asemaa Iranin aseistaessa Venäjää jopa mahdollisesti ballistisilla ohjuksilla ja droneilla nyt ja tulevaisuudessa. Iran saa Venäjän asekaupoilla merkittäviä tuloja, joita se voi käyttää oman aseteknologiansa kehittämiseen, testaamiseen ja uuden kaluston hankkimiseen. Lisäksi Venäjän ja Iranin yhteistyö voi vaarantaa Israelin sotilasoperaatiot Syyriassa tai Iranissa. Venäjällähän on ilmatorjuntaohjuksia Syyrian alueella.

Venäjän suhteen Israel on ollut tähän mennessä hyvin varovainen johtuen Israelin halusta olla ärsyttämättä sitä ja siten vaikeuttaa omia operaatioitaan Syyriassa ja Iranin suunnalla. Nyt kuitenkin Venäjän yhteistyö Iranin kanssa sekä Ukrainaan suunnattu silmitön hyökkäys- ja tuhoamisoperaatio ovat saaneet Israelin toimimaan kulissien takana. Israel tukee Ukrainaa ja suunnittelee jopa Ukrainan aseistuksen vahvistamista tulevaisuudessa. Israel ei halua Ukrainan häviävän sotaa.

Iranin ydinaseohjelman tuhoamista Israelin uusi hallitus valmistelee avoimesti. Iskun mahdollisuus Iranin ydinasekohteisiin on mahdollinen milloin tahansa. Nykyinen hallitus ei ole valmis hetkeäkään epäröimään iskun suhteen, jos se katsoo sen välttämättömäksi. Samanaikaisesti Israel suorittaa, valmistelee ja suunnittelee erilaisia iskuja Iranin ase- ja ammuskuljetuksia vastaan mm. Syyriassa.

Useat palestiinalaisten terrori-iskut ovat järkyttäneet Israelin yhteiskuntaa. Israelin uusi hallitus on luvannut olla kovaotteinen terrorismin vastaisessa toiminnassa. Siksi se on ryhtynyt toimiin, jotka kohdistuvat sekä terroristeihin että heidän perheisiinsä. Terroristien perheiden koteja tuhotaan ja sosiaaliturva ja muu vastaava apu evätään. Tämän on aiheuttanut vastustusta Yhdysvaltain hallituksessa, sillä demokraattisessa puolueessa on merkittävä palestiinalaismyönteinen siipi, joka ei voi sietää Israelin toimenpiteitä.

Toisaalta USA:n juutalaiset ovat monella miljoonalla äänellä ratkaisevassa asemassa maan keskeisissä vaaleissa. Heidän suututtamisensa maksaisi demokraattiselle puolueelle vaalitappion missä tahansa valtakunnallisessa vaalissa. USA:n n. 6 milj. juutalaisesta n. 90 % äänestää perinteisesti demokraattista puoluetta. Bidenin hallinto on enemmän tai vähemmän salaisesti uhannut leikata USA:n tukea Israelille, jos Israelin nykyhallinto toimii USA:n mielestä liian jyrkästi palestiinalaisia kohtaan. Aika näyttää, miten näiden maiden suhde kehittyy ja voiko se jopa kriisiytyä.

Israelin nykyhallinnolta vaaditaan erityistä viisautta, taitoa ja ymmärrystä toimia niin, ettei Israelin asema vaarannu tai heikkene Lähi-idän tapahtumien keskellä. Samoin suhde USA:han ja Venäjään ovat haasteelliset. Aika näyttää kuinka tilanteet kehittyvät? Tärkeintä on, ettei Jumala hylkää kansaansa, joka elää Hänen armossaan ja parannuksenteossaan.

Shalom -terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom-lehden pääkirjoitus 1/2023

Israelissa on pitkään ollut nähtävissä kansan jakaantuminen eri ryhmäkuntiin ja siksi pelättiin viimeisiä vaaleja, jos vaalien tuloksena ei saada vahvaa hallitusta, jolla on kansan selvä mandaatti. Benjamin Netanyahu ja Likud-puolue voitti selvästi vaalit ja nyt odotetaan, että uusi Netanyahun johdolla muodostettu hallitus ryhtyy puuttumaan niihin vakaviin, niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin uhkatekijöihin, jotka uhkaavat Israelin asemaa kansakuntana.

Tavallinen israelilainen odottaa, että hallitus saisi inflaation jollain lailla kuriin ja pystyisi tekemään päätöksiä, jotka helpottavat jokapäiväistä elämää. Tässä suhteessa Israelille vuosi 2023 on monen juutalaisen mielestä toiveikas.

Netanyahun hallitus on enemmistöhallitus. Mutta haaste USA:n suhteen on, että Netanyahun hallituksessa on kaksi ministeriä, joita USA:n nykyhallinto pitää äärioikeistolaisina. Bidenin hallinto onkin varoittanut, että ministerit on pidettävä kurissa, eivätkä he saa antaa palestiinalaisvastaisia lausuntoja. Muutoin USA:n apu Israelille saattaa olla vaarassa tai sitä ainakin rajoitetaan.

Sisäisistä kiistoista huolimatta Israelin juutalainen kansa on täysin yhtenäinen ulkoisten vihollisten torjumisessa. Siksi Netanyahun hallitukselta odotetaan kovia toimia Iranin, Syyrian ja Libanonin suhteen. Israel on moneen kertaan varoittanut Irania, että se ei salli Iranin saavan ydinasetta haltuunsa.

Taloudellisten vaikeuksien ja muiden haasteiden keskellä juutalaisen kansan keskuudessa tapahtuu hengellistä heräämistä. Tätä on tapahtunut erityisesti messiaanisen liikkeen piirissä. Israel tarvitsee alkavanakin vuonna sekä taloudellista että hengellistä tukea. Tässä tehtävässä Israelin Ystävät ry:llä on oma, tärkeä roolinsa. Rukous ja evankeliumin Ilosanoma ovat voimavaramme. Evankeliumin työ tarvitsee myös taloudellista tukea. Tässä lehdessä olevalla pankkisiirron tiedoilla voit tukea erityisesti messiaanista työtä evankeliumin Ilosanoman levittämiseksi.

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom-lehden pääkirjoitus 10/2022

Israelin parlamenttivaalit päättyivät yllättäen Netanyahun puolueen Likudin selvään voittoon. Nämä olivat jo viidennet vaalit kolmen vuoden sisällä ja pelättiin, ettei vieläkään saada sellaista vaalitulosta, joka mahdollistaisi Israeliin luotettavan ja pitkäaikaisen enemmistöhallituksen. Mitä Netanyahun voitto sitten Israelille voi merkitä? Ensisijaisesti toivotaan, että hallituksesta tulee vahva, yksimielinen, pitkäaikainen ja se on valmis torjumaan sekä Iranin sotilaallista uhkaa että ratkaisemaan Israelin taloudellisia ongelmia.

Pandemia ja erityisesti kolme täydellistä koronasulkua ovat jäykistäneet muuten niin Israelin eloista ilmapiiriä. Kulttuurissa, jossa on totuttu jatkuvaan läheiseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen, on yhtäkkiä täytynyt sopeutua lähes täydelliseen eristäytymiseen. Lapset ovat jääneet paljon jälkeen koulusta ja opetussuunnitelmasta. He ovat eristäytyneet omiin huoneisiinsa pelaamaan videopelejä ja muuta vastaavaa. Nyt nämä samat lapset pitäisi saada innostumaan koulunkäynnistä ja rakentamaan kaverisuhteita uudelleen. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä.

Pandemian aikaan Israelin talous on ollut kovilla sekä työpaikkojen menettämisen että inflaation takia. Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat yleisesti ottaen karanneet käsistä. Nuorien parien on käytännössä mahdotonta ostaa asuntoa itselleen johtuen asuntojen hinnannoususta ja alkupääoman korkeasta vaatimuksesta. Vuokrat ovat nousseet niin paljon, että monet jopa säännöllisesti työssä käyvät ja kohtuullisen hyvätuloiset pariskunnat ja perheet ovat ajautuneet taloudellisesti niin ahtaalle, että jopa ruokamenoihin ei tahdo olla varaa muusta puhumattakaan.

Iranin uhka on ollut yhä suurempi. Iranin ydinaseohjelma on lähellä onnistumistaan ja Israel joutuu valmistautumaan iskemään Iraniin ja sen ydinaseohjelmaan tavalla tai toisella sen pysäyttämiseksi. Israelin alueella on ollut monia terrori-iskuja ja aika paljon levottomuutta jopa Israelin arabiväestön keskuudessa. Israelin arabiväestö – samoin kuin Länsirannan ja Gazan palestiinalaisetkin – suhtautuvat erittäin kriittisesti Benjamin Netanyahuun. He pitävät kovaotteista ja määrätietoista Netanyahua jopa ykkösvihollisenaan. Siksi voi olla odotettavissa jonkinlaisia levottomuuksia sen jälkeen, kun Netanyahun johdolla muodostetaan enemmistöhallitus.

Silloin kun Israelin maan sisäinen ilmapiiri on jännittynyt ja haasteellinen, hengelliset asiat tulevat useiden ihmisten mieliin. Siksi nyt on erityisen otollinen aika sekä humanitääriselle että hengelliselle työlle Israelissa. Lopulta tiedämme, että ainoastaan Israelin Messias voi ratkaista kansansa kohtalon ja tulevaisuuden Jumalan tahtomalla tavalla. Siksi juuri nyt on Messiaan julistamisen aika ja siksi kannattaa tukea mm. Israelin messiaanisten seurakuntien työtä. Tätä työtä voit tukea Shalom-lehdessä olevan lahjoituslomakkeen viitenumeron ja pankkitilin kautta. Israelin Jumala ei nuku eikä torku.

Israel -terveisin,
Ilkka Vakkuri

Israel ei ole yksin, Shalom 9/22

Israel on joutunut oppimaan kovien kokemusten kautta, ettei se viime kädessä voi luottaa muihin valtioihin tai tahoihin, kuin omiin keinoihinsa turvallisuutensa takaamiseksi. Esimerkiksi USA:ssa, joka on ollut Israelin suurin tukija enimmäkseen sisäpoliittisista syistä, valta vaihtuu säännöllisesti  ja USA:n politiikan painopisteet sen mukaisesti. Välillä USA:n hallinto vastustaa Iranin toimintaa kaikin keinoin ja välillä se taas pyrkii hyötymään esimerkiksi Iranin öljyvaroista ja harjoittaa siksi lievempää politiikkaa Iranin suhteen. Samanlaista epäjohdonmukaisuutta suhteessa Israeliin ja sen vastustajiin esiintyy muillakin mailla. Toisinaan ollaan jollakin tavalla Israel-myönteisiä ja sitten taas ei. Vanha sanonta kuuluukin, että oma apu on paras apu. Osittain näistäkin syistä Israel kohtaa monia lisäongelmia.

Tässä vaiheessa Israelissa pidetään jo viidennet parlamenttivaalit kolmen vuoden sisällä ja kansa on poliittisesti jakautunut. Karkeasti sanottuna noin 70 % kansasta kannattaa oikeistoa ja 30 % vasemmistoa. Israelin oikeisto taistelee keskenään vallasta ja siitä kuka johtaa. Näin ovat minulle mm. messiaaniset juutalaiset kertoneet. Netanyahun persoonan ympärillä kuohuu koko ajan. Sikäli on mielenkiintoista, että kaikista häntä kohtaan esitetyistä syytteistä on luovuttu. Mielenkiintoista on nähdä palaako Netanyahu politiikan huipulle? Moni Israelissa toivoo sitä. Moni toivoo päinvastaista tapahtuvan eri syistä. Aika näyttää kuinka käy.

Israelin talous on muiden maailman maiden tavoin vaikeuksissa nykytilanteessa. Ihmisten toimeentulo on koetuksella voimakkaan inflaation kourissa. Kaiken kallistuessa (ruoka, vuokrat, energia jne.) ihmisten on entistä vaikeampi tulla taloudellisesti toimeen. Samalla stressi ja ihmisten keskinäiset suhteet ovat kiristyneet tavalla, jota ei kuulemma ole ennen koettu Israelin nykyisessä historiassa. Ihmiset ovat yhä aggressiivisempia toisiaan kohtaan ja se näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Kun vielä otetaan mukaan Iranin ydinaseen kehittämispelko sekä erilaiset terroriteot ja niiden pelko, niin ymmärtää Israelin kansan ja maan johdon haasteet ja vaikeudet hyvin suuriksi.

Lopulta Israelin ainoa pysyvä apu voi tulla vain ylhäältä kaikkivaltiaan Jumalan taholta. Jumalan tahto toteutuu Messiaan kautta. Siksi Israelin kansan ainut tosi toivo on Messiaan tulemuksessa ja armossa. Sitä kannattaa odottaa. Israel ei saa unohtaa Jumalaansa.

Shalom terveisin,
Ilkka Vakkuri

Israel haasteiden keskellä, Shalom-lehti 8/22

Korona-aika on ollut haastavaa aikaa maailmassa. Sosiaaliset suhteet ovat aina olleet Israelissa erityisen tärkeitä. Siksi täydelliset koronasulut Israelissa on koettu erityisen vaikeina. Pahimman korona-ajan – eli noin kahden vuoden aikana – esim. Israelin koululaiset ovat olleet säännöllisessä kouluopetuksessa ehkä noin kolme kuukautta. Tämän lisäksi tuona aikana lapset ovat eristäytyneet omiin huoneisiinsa pelaamaan lähinnä tietokonepelejä. Iso joukko lapsia ja nuoria eivät ole saaneet kunnollista yhtenäistä opetusta lähes kahteen vuoteen. Israelissa etäopetus on ollut suppeaa ja osin harvinaista. Siksi tulevaisuudessa täytyy yrittää kuroa kiinni menetetyt opetustavoitteet. Mutta vaikeinta tulee olemaan sosiaalisten suhteiden palauttaminen lasten ja nuorten kanssa, kun merkittävä osa heistä on oppinut eristäytymään omiin oloihinsa.

Aikuisväestön kohdalla on saman tyyppisiä ongelmia. Heistäkin merkittävä osa on paennut sosiaalisten kontaktien puutteita ja työelämän pitkiäkin taukoja internetin syövereihin. Kun tähän lisätään taloudellinen epävarmuus ja lähes räjähdysmäinen hintojen nousu, on ymmärrettävää, että israelilaiset kamppailevat lähes ennen kokemattomien ahdistusten kanssa. Kaikki tämä on kasvattanut vihamielisyyden ilmapiiriä yksilöihmisten ja ryhmien välillä. Israelin korkeimmat viranomaistahot ovat varoittaneet laajoista levottomuuksista ja jopa kansannousun mahdollisuudesta samaan aikaan kun Israelin viholliset tiivistävät toimintaansa maan tuhoamiseksi. Israelissa pidetään lyhyen ajan sisällä jo viidennet vaalit. Viranomaiset ovat jopa varoittaneet, että mikäli vaalien lopputuloksena ei taaskaan saada riittävän vahvaa hallituskoalitiota, Israel voi hajota sisältä päin.

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista havaita, että kaikki entistä pääministeriä Benjamin Netanyuahua kohdanneet syytteet ovat rauenneet eri oikeusasteissa. Monet Israelin juutalaiset toivovatkin, että hän voittaisi vaalit ja tulisi jälleen valituksi pääministeriksi. Toiveena olisi, että hän pystyisi vakauttamaan poliittisesti sekavan tilanteen ja maa voisi keskittyä esim. Iranin ydinasehankkeen estämiseen sekä talouden kohentamiseen.

Taloudellinen tilanne Israelissa on ajautunut erityisen huonoksi keskiluokkaisen ja köyhemmän väestönosan kohdalla. Tämä on johtanut siihen, että monet perheet ovat ajautuneet taloudelliseen ahdinkoon. Israelin tiedotusvälineissä on esim. kerrottu kuinka monien ennen suhteellisen hyvin toimeen tulevien keskiluokkaisten perheiden tilanne on huonontunut. Kohonneet vuokrat ja muut kulut vievät tulot eikä rahaa jää riittävästi edes ruokaan. Tässä tilanteessa monet perheet ovat alkaneet tehdä useampaakin työtä. Siitä huolimatta rahat eivät riitä. Monet köyhät perheet ovat jääneet jopa sosiaalihuollon ulottumattomiin. Jos tämä tilanne jatkuu pitkään, Israelin yhteiskuntarakenteetkin voivat olla vaarassa ihmisten tyytymättömyyden ja ahdistuneisuuden lisääntyessä. Samaan aikaan Iranin ydinaseprojekti etenee ja muutkin Israelin viholliset suunnittelevat entistä aktiivisempaa toimintaa Israelia vastaan.

Historia on opettanut juutalaiselle kansalle, kuten muillekin kansoille, että todellisen hädän hetkellä voi luottaa yksin Korkeimman johdatukseen. Sitä Israelin kansa todella tarvitsee, erityisesti juuri nyt. Olkaamme Israelin kansan rinnalla rukoustaistelussa ja kertokaamme Herramme suunnitelmasta juutalaisen kansan auttamiseksi ja pelastamiseksi sen ahdingosta.

Shalom terveisin,
Ilkka Vakkuri

Ukraina vaarassa – Israelin apu lähellä, Shalom-lehti nro. 7/22

Ukrainan sodan alussa Israel yritti tasapainotella Ukrainan ja Venäjän välissä. Israel halusi säilyttää hyvät välit Venäjään johtuen sen omista eduista Venäjän suhteen.

Samanaikaisesti Israel halusi suojella Ukrainan juutalaisia ja hallintoa Venäjän aggressiota vastaan. Israelin turvajärjestelyt suojelivat mm. presidentti Zelenskyä murhayrityksiä vastaan. Israelin turvallisuuspalvelu ja nettiammattilaiset auttoivat osaltaan torjumaan esim. Venäjän nettihyökkäyksiä. Israel auttoi myös Ukrainan juutalaisia pääsemään turvaan Israeliin.

Lopulta Israelin tuki Ukrainalle tuli entistä selvemmäksi ja avoimemmaksi, mikä selvästi ärsytti Putinia ja Venäjää. Samalla Putin huolestui eri alojen spesialistien joukkopaosta Venäjältä.

Putin huomasi Israelin kallistuvan Ukrainan sodassa selvästi Ukrainan puolelle. Lisähuolta Putinille tuli siitä kun kyvykkäät Venäjän juutalaiset pyrkivät lisääntyvässä määrin Israeliin. Venäjän johto alkoi kiristää ja uhata jopa Israelin Venäjän juutalaistoimiston sulkemisella.

Tämä on sinänsä ymmärrettävää Putinin näkökulmasta, mutta siinä piilee vaara venäjänjuutalaisten suututtamisesta. Venäjän juutalaiset ovat tähän mennessä suhtautuneet olosuhteisiin nähden suopeahkosti Putiniin. Lisäksi jos Putin sallisi Venäjän juutalaisten kaltoin kohtelun niin Israel voi yhdessä Ukrainan kanssa uhata jopa Putinin turvallisuutta.

Lyhyesti sanottuna: Israel on valinnut Ukrainan auttamisen tehtäväkseen. Jos Putin erehtyy olemaan Venäjän tai Ukrainan juutalaisväestölle agressiivinen, niin Israelin tiedustelupalvelu voi yhdessä Ukrainan kanssa aiheuttaa vakavan uhan Venäjän hallinnolle. Israel voi myös auttaa Ukrainaa ratkaisevasti asetoimituksilla. Silloin Venäjän armeija joutuu entistä suurempiin vaikeuksiin.

Israelin Jumala varjelkoon ja ohjatkoon juutalaista kansaa meidän Herramme Messiaan nimessä.

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri

Shalom-lehden pääkirjoitus 6/2022

Sitä mukaa kuin koko maailman tilanne on muodostunut entistä monimutkaisemmaksi ja haasteellisemmaksi, myös Israel joutuu ottamaan geopolitiikkaa entistä enemmän huomioon. On sanottu, että Lähi-itä on kuin ruutitynnyri, jossa konfliktit ja räjähdykset voivat saada alkunsa pienistäkin asioista. Israelin päävihollinen Lähi-idän alueella on Iran liittolaisineen. Israel on onnistunut vakauttamaan suhteensa moniin arabimaihin kohtuullisen hyvin. Vaikka jännitteitä on olemassa, niin päällimmäisenä on halu löytää molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja arabimaiden kanssa. Iranin nykyhallinnon aikana on lähes mahdotonta kuvitella mitään yhteistyötä ja Iranin ydinohjelma on yhä yksi suurimmista uhista Israelille.

Lähi-idässä keskeinen toimija on Yhdysvallat, joka on vanhastaan ollut Israelin liittolainen. Demokraatit ovat tukeneet Israelia sen takia, että aikanaan jopa 90 prosenttia amerikanjuutalaisista on äänestänyt demokraattista puoluetta. Viime vuosikymmeninä republikaanien kristitty oikeisto on tukenut Israelia erityisen voimakkaasti ja näillä on eräänlainen ”veto-oikeus” republikaanien Israel-politiikkaan. Kummankaan puolueen piiristä on vaikeata – ellei mahdotonta – päästä kongressiin, senaattiin tai presidentiksi olematta jollain lailla Israel -myönteinen. Viime vuosina demokraattisen puolueen piirissä muslimien vallan kasvu on alkanut ilmetä eriasteisena Israel -vastaisuutena. Aika näyttää miten tilanne Yhdysvalloissa kehittyy, mutta useat juutalaiset ovat siirtyneet republikaanien äänestäjiksi.

Israelin suhde Venäjään ja Kiinaan on erittäin haasteellinen. Kiinan talouslonkerot leviävät kaikkialle maailmaan, myös Lähi-itään. Kiinakin havittelee Israelin Välimeren osan luonnonvarojen hyödyntämistä. Israelille Kiina on myös markkina-alue ja nouseva maailmanvalta. Se on syytä ottaa huomioon politiikassa. Kiinan kanssa Israelilla ei ole varsinaisia konfliktin aiheita tällä hetkellä. Venäjän suhteen tilanne on vaikea. Israel tarvitsee yhteistoimintaa Venäjän kanssa Syyrian ja Iranin suuntaan tapahtuviin torjuntaoperaatioihin. Toisaalta Israel haluaa suojella juutalaista väestöä juutalaisvastaisuudelta niin Venäjällä kuin muuallakin. Tässä yhteydessä Putinin rooli on osoittautunut moniselitteiseksi. Hän on Venäjällä toiminut juutalaisten vainoamista vastaan, mutta Ukrainassa Putinin joukot ovat tappaneet juutalaisiakin.

Ukrainan sotaan Israel otti aluksi mahdollisimman neutraalin kannan, mutta nyt se on osoittanut selkeää tukea Ukrainalle. Lisäksi Israel on turvannut Ukrainan juutalaisen presidentin turvallisuutta ja auttanut Ukrainan armeijaa edistyneen teknologian ja tiedustelun suhteen.

Israel varmasti harjoittaa sekä huolellista että taitavaa ulko-ja sisäpolitiikkaa välttääkseen sitä kohtaavat karikot. Maa joutuu olemaan erityisen huolellinen suhteessaan alueensa äärijärjestöihin. Sen tulee torjua terrorismia, mutta välttää provosoitumista. Israelilla on tärkeä rooli luoda toiminnallaan vakautta alueella, jossa sunni- ja shiiamuslimien välit ovat yhä kireämmät ja jännitteet yhä ilmeisempiä. Israelin tärkein tehtävä alueella on estää Irania saamasta ydinasetta ja tukemasta alueen terrorismia.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri

Shalom-lehden pääkirjoitus 5/2022

Jumala yksin on hyvä

Monet kristityt Israel-ystävät ovat innostuneet ja jopa haltioissaan erilaisista Israel-profetioista. Silloin usein sekä uskovien tempaus että maailmanloppu kiinnostavat. Kuinkahan Israelin juutalaiset suhtautuvat näihin kristittyjen haaveisiin ja toiveisiin?

Israelissa eletään arkitodellisuutta. Israelin juutalaisilla ei ole aikaa eikä varaa pitkälle tulevaisuuteen liittyviin spekulaatioihin. Heidän täytyy selvitä jokapäiväisistä haasteista, jota toistuvien terrori-iskujen pelko vielä lisää. Jotkut juutalaiset oppineet ovat sanoneet, että kristityillä on liikaa aikaa ja mielikuvitusta ja liian vähän realismia ja raamatuntuntemusta, sillä he keskittyvät tulevaisuuteen sen sijaan, että eläisivät nykyisyyttä. Heidän mukaansa, jos ote nykyisyydestä muuttuu mielikuvien ja mielikuvituksen tulevaisuuden maailmaksi, nykyinen elämä menettää merkityksensä tai jää elämättä.

Tämä sama viesti ja ajatusrakennelma on ollut kristinuskon suurien ajattelijoiden huulilla ja mielessä, kun he ovat puhuneet kristittynä elämisestä tämän maailman keskellä kuitenkin toivonsa säilyttäen. Tulevaisuuden eri skenaariot ja vaihtoehdot on hyvä pitää mielessä, kun mietitään elämän päämäärää ja tavoitetta. Silloin kaiken keskuksena on Jeesus Kristus. Pyhä Henki kutsuu Jeesuksen luokse, Jeesus vie Isän tykö ja Isän tykönä on lopullinen koti varattuna meille kaikille. Tässä ajassa olemme kuin matkamiehiä vieraalla maalla vielä ilman lopullista kotia, minne päänsä kallistaa.

Kaikkia uskovia kuitenkin yhdistää maanpäällinen tehtävä, joka on ilosanoman julistamista Herrasta Jeesuksesta. Jokainen voi ottaa ilosanoman vastaan tai olla ottamatta. Pääasia, että sanoma on tarjolla kaiken arjen, kärsimyksen, tuhon ja pahuuden keskellä. Ilman uskoa tuonpuoleiseen tai iankaikkiseen elämään, elämä jää vaille tarkoitusta satunnaiseksi luonnon ilmiöksi. Tuonpuoleisen tai iankaikkisen elämän asioissa ei ole merkitystä – kuten Raamattu viisaasti opettaa – osaammeko lukea ajan merkkejä vai emme. Meidän tulee olla koko ajan valmiita kohtaamaan kaikki se, mitä Jumala sallii tapahtuvan.

Jumalan maailma ei ole kuten ihmisten maailma. Parhaatkaan ihmiset eivät kykene Jumalan aivoituksia ja yksityiskohtaisia suunnitelmia tietämään tai ymmärtämään. Siksi kaikenlainen profetoiminen on vajavaista mutta Jumala on täydellinen rakkaus ja elävä Jumala. Hän toimii oman aivoituksensa mukaan – ei meidän. Hän on täysin riippumaton ihmisten tulkinnoista, päättelyistä, ennustuksista, profetioista tai ajatusrakennelmista. Jumala on suvereeni ja täydellinen ja siksi Hän ei tarvitse meitä. Mutta me tarvitsemme Häntä. Me olemme vain ihmisiä, kuten apostoli Paavalikin sanoo, ja siksi meidän ei tule luulla tai uskoa enempää kuin mitä ihmisestä tulee ajatella. Lihan mieli on aina lopulta lihallinen. Jumalan Henki eli Pyhä Henki ei ole lähtöisin meistä eikä se ole riippuvainen meistä, vaan Jumalasta. Lihaa ei voi pyhittää. Jumala yksin on edelleen täydellisesti Pyhä.

Shalom-terveisin,

Ilkka Vakkuri

 

Shalom-lehden pääkirjoitus 4/2022

Bidenismin kaaos?

Kaikkien maailmankansojen toiminnan ja motivaation ytimessä on selviytyminen. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Samanaikaisesti kun tavalliset kansalaiset yrittävät selviytyä erilaisista arkipäivän haasteista, kaikilla kansoilla on oma eliittinsä, joka enemmän tai vähemmän häikäilemättömästi ajaa omaa etuaan. Siksi kansojen vaiheissa vaikuttaa oleellisesti jännite eliitin ja tavallisen kansalaisen tarpeiden välillä. Kansalaiset voivat aloittaa äärimmäisessä tapauksessa sisällissodan tai kumouksen, mutta ne harvoin onnistuvat kukistamaan pysyvästi eliitin toiminnan räikeitä epäkohtia. Eliitin perinteinen toimintamalli on järjestää sotia kansan yhdistämiseksi yhteistä vihollista vastaan, jolloin eliitin väärinkäytökset jäävät taka-alalle. Tämä on johtanut loppumattomiin sotiin kansojen välille ja joskus, mutta harvemmin, kansan tyytymättömyydestä kumpuaviin sisällissotiin ja kapinoihin. Yleensä kapinat ja sisällissodat ovat johtaneet vain uuden eliitin muodostumiseen. Yleensä sodat ovat pönkittäneet vanhan eliitin asemaa tavalla tai toisella koska sota yleensä yhdistää kansan eliitin taakse. Poikkeuksena on tilanne, jossa sota osoittautuu niin tappiolliseksi ja järjettömäksi, että tavallinen kansalainenkin sen tajuaa ja kokee oman asemansa ja toimeentulonsa uhatuksi.

Venäjän eliitti – käytännössä tsaari Putin – päätti pajareiden tuella aloittaa sodan Ukrainassa saadakseen Venäjän kansan yhtenäisenä tukemaan Putinin tsaarinaikaisen suurvenäjän luomista. Suomen kannalta on vaarallista Putinin ja hänen hallintonsa viittaukset Suomen itsenäiseksi julistamisen pätemättömyydestä ja siihen ettei Leninillä ollut oikeutta antaa Suomelle itsenäisyyttä. Venäjä on tehnyt monta virhettä Ukrainan sodan aikana. Samoin Länsi. Venäjän virheistä on paljon puhuttu ja kirjoitettu. Lännen virheistä paljon vähemmän, jos juuri ollenkaan.

Lännen johtajana ja turvallisuuden takaajana on toisen maailmansodan esiripun sulkeuduttua pidetty Yhdysvaltoja ja sen johtajaa, USA:n presidenttiä. Suhtautuminen USA:n presidenttiin on USA:n ja Euroopan mediassa ja eliitin keskuudessa riippunut pääasiassa presidentin puoluetaustasta. Vähemmän siitä mitä presidentti oikeasti tekee tai on tekemättä. Euroopan maiden kansalaisten enemmistö on luonnollisesti seurannut mielipiteissään median ja eliitin suosimaa kuvaa. Riippumatta siitä miten USA:n presidentteihin milloinkin suhtaudutaan he ovat olleet yleensä hyvin toimintakykyisiä ja kykeneviä hoitamaan vaativaa tehtävää Lännen johtajina.

Elämme nyt erityisen haastavaa aikaa maailmassa. Eripuolilla maailmaa diktatuurit pyrkivät haastamaan läntiset arvot ja Lännen tulevaisuuden. Näiden maiden ja tahojen lista on pitkä: Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, Iran, Venezuela, Kuuba, Islam jne. Tilanteeseen, jossa elämme, liittyy monenlaisia katastrofin vaaroja kuten ydinsota, kyberhyökkäys, kemiallinen tai biologinen sodankäynti, jopa maailmamme tuho. Tänä aikana USA:ta on johtanut presidentti, joka on USA:n kaikkien aikojen vanhin virassa oleva presidentti. Bidenin kognitiiviset taidot ovat osoittautuneet kyseenalaisiksi vaativan tehtävän hoidolle. Siitä on seurannut kriisejä toisensa perään ja lopulta tämä Ukrainan sota. Biden epäonnistui Lännen ainoan supervallan johtajana pysäyttämään Putin. Keinoja Bidenin käytössä olisi ollut runsaasti. Biden on noin vuodessa saanut aikaan enemmän ongelmia omalla heikolla johtamistaidollaan ja -kyvyllään kuin kukaan edellinen USA:n presidentti.

Voimme vain odottaa mitä Bidenin jäljellä olevat kolme vuotta virassa tuovat tullessaan – ellei sitten häntä siirretä syrjään ennen kautensa päättymistä. Ehkä viisain ratkaisu olisi siirtää sekä Biden että Putin eläkkeelle mahdollisimman pian maailman turvallisuuden tähden. Politiikka on siitä kummallinen asia, että siinä oikea ja väärä, järkevä ja järjetön kulkevat käsikädessä poliittisen eliitin tarpeiden mukaisesti. Tavallinen kansa harvemmin pystyy vaikuttamaan poliittisen tai hengellisen eliitin toimintaan. Siksi maailmassa on niin paljon välinpitämätöntä pahuutta ja häikäilemättömiä eliittejä. Jos olet kiinnostunut Ukrainan sodan syistä ja seurauksista voit katsoa asioista tarkemmin mm. YouTube: Ilkka Vakkuri videot.

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri