Syväntöjen Raamattutyön kevätkirje 2023

Kevätterveiset kukoistavasta Galileasta!

Genesaretinjärvi. Kuva: Dave Herring, Unsplash

Aloitan toivottamalla ”Hyvää uutta vuotta!”, sillä raamatullinen uusi vuosi alkoi 23.3.! Kun laskemme siitä 14 päivää eteenpäin, tulemme Pesach-juhlaan eli Israelissa nykypäivään saakka säilyneeseen raamatulliseen traditioon, jota vietetään Egyptistä lähdön muistoksi, niin kuin Jumala sen sääti Israelin kansalle 2. Mooseksen kirjan luvussa 12. Se on juuri sama ateria, jolla Jeesus otti happamattoman leivän ja viinin, siunasi ne ja sanoi ”tämä on minun ruumiini ja… tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi” Matt. 26:26–28. Tänä keväänäkin meillä on syytä koko sydämestämme juhlia synnin orjuudesta va- pautumista Jeesuksen, Uhrikaritsan ansiosta!

Moni kuitenkin elää vielä pimeyden orjana, ja heille olemme tuomassa taivaan valoa ja Jumalan sanan vapauttavaa totuutta. Israelin sisällä olemme viimeisen parin kuukauden aikana lähettäneet muutamia tuhansia Raamattuja pyyntöjen mukaan eri puolille maata. Myös muutamat tutut suomalaiset saapuivat jälleen kerran hakemaan meiltä Jumalan sanaa jaettavaksi ilmaiseksi myös arabian kielellä. Herra käyttää heitä ihmeellisellä tavalla Israelissa asuvien eri väestöjen evankelioimiseen. Rukoillaan, että siemenet alkavat itää monen sydämessä.

Myös toisella puolen Atlanttia tapahtuu paljon, ja rukousta tarvitaan. Viime kuussa lähetimme Venezuelaan 10 000 Raamattua, eikä se ollut ensimmäinen kerta, kun lähetämme kirjoja tuohon kommunis- tiseen, suljettuun maahan. Mutta tällä kertaa kävi niin, että osa lastista otettiin rajalla kiinni… Kuitenkin Jumalan armosta ja erinäisten meidän lähettämiemme asiakirjojen avulla Raamatut saatiin maahan. Nyt vain rukoilemme, että Raamatut päätyisivät määränpäähänsä turvallisesti ja että pastorit, joille Raamatut on tarkoitettu, todella saisivat ne, eikä heidän asemansa siellä vaarantuisi. He ovat tosi kiitollisia jokaisesta Raamatusta, jonka he saavat käsiinsä, koska ne ovat todella harvinaisia siellä.

Raamattujen lastausta päävarastolla Tiberiaan alueella

Viime aikoina raamattuvarastomme, jossa kymmenet tuhannet kirjat odottavat lähettämistä, on käynyt ahtaaksi ja hankalaksi käyttää. Se on palvellut meitä vuodesta 2015, mutta nyt sementtilattia, joka on alun perin tarkoitettu kanoille, on trukin ja kirjalastien painosta antanut periksi niin, että lattiaan on yllättäen tullut reikiä, joihin trukki juuttuu… Varastoon johtava tiekin on pelkkää multamaata, joten kun sinne yrittää sateella ajaa autolla, niin juuttuu mutaan. Olemme sen tähden nyt etsimässä uutta varastoa, jossa olisi suuremmat tilat, asianmukaiset lattiat sekä helppo sisäänpääsy ja lastausmahdollisuus. Tällaisen varaston vuokra tulee tietenkin olemaan paljon enemmän, mutta koska se on välttämätön muutos, rukoilemme ja uskomme, että Herra järjestää varat myös tähän hankkeeseen.

Laitan tähän lopuksi lämpimät terveiset Meriltä ja Kalervolta. Meri (87 v.) joutui pari kuukautta sitten suolistoleikkaukseen. Ennen leikkausta hän oli hyvin huonossa kunnossa, paino putosi kovasti ja liikkuminen oli lähes mahdotonta. Myös veljeni Joel saapui Suomesta apuun. Jumalan ihmeen kautta ja rakkaiden esirukoilijoiden tuella leikkaus sujui odotettua paremmin ja toipuminen, joka hänen ikäisellään on yleensä hidasta, sujui nopeasti ja hyvin, mistä kiitos Jumalalle! Nyt Meri pystyy liikkumaan omin voimin ja jopa ilman tukea. Silti ymmärsimme, että on aika saada heille vakituista apua kotiin, kun Kalervollakin (86 v.) on muisti heikentynyt kovasti. Niinpä odo- tamme nyt hoitajaa Intiasta, vaikka kieli- ja kulttuuri- ongelmia on kyllä tiedossa. Rukoilemme, että oikea henkilö saapuu ja että hän on uskollinen tehtäväs- sään. Valitettavasti tämän kaltaista työviisumia ei yksinkertaisesti saa suomalaiselle hoitajalle. Haluammekin tässä kiittää teitä Suomesta tulleita ”enkeleitä”, hätäapuhoitajia, jotka hyvin lyhyellä varoituksella tulitte ilomielin auttamaan. Teidän hymynne ja kärsivällisyytenne sekä rukoukset, tuki ja suomen kieli ovat korvaamattomat!

Kiitos Teille esirukouksistanne! Ne kantavat meitä täällä eteenpäin,

Siunaavin pääsiäisterveisin,

Nirit Sari & Aviel Gersh

Jonathanin & Melissan tervehdys

Israelin nykyinen hallitus, jota johtaa Benjamin Netanjahu, sai knessetin (parlamentin) luottamuk- sen ja vannoi virkavalansa 29. joulukuuta 2022. Pian sen jälkeen Netanjahun hallitus aloitti lakiuudistuksen, joka on ajanut Israelin sekasortoon. Uudistus veisi valtaa korkeimmalta oikeudelta ja samalla se antaisi hallitukselle lisää valtaa lakien säätämiseksi, joita korkein oikeus ei voisi kumota. Jos korkein oikeus hylkäisi jonkin lain, knesset voisi 61:n jäsenen enemmistöllä (knessetissä on 120 jäsentä) peruuttaa päätöksen ja hyväksyä lain. Tämän seurauksena Israelissa on yli kolmen kuukauden ajan joka viikko ollut mielenosoituksia hallitusta vastaan.

Myöhään yöllä 21.2.23 uudistusta puoltava laki hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä. Knessetin jäsenet hyväksyivät perustuslain muutokset mm. siitä, että hallituskoalitio valvoisi tuomareiden valin-takomitean kokoonpanoa ja kieltäisi korkeinta oikeutta mitätöimästä perustuslakeja. Hyväksyttyjen muutosten mukaan tuomareiden valintalautakuntaan tulisi yhdeksän jäsentä, joista viisi hallituskoalitiosta, yksi oppositiosta ja loput kolme koostuisivat korkeimman oikeuden presidentistä ja kahdesta ministerin valitsemasta, eläkkeellä olevasta tuomarista. Siis seitsemän valiokunnan jäsentä tulisi olemaan hallituksen käsissä. Nykyään tuomareiden valintalautakunnan kokoonpano ei ole hallituksen määräysvallassa: siihen kuuluu yhdeksän komitean jäsentä, joista kolme hallituskoalitiosta (kaksi ministeriä ja yksi knessetin jäsen), kolme istuvaa tuomaria korkeimmasta oikeudesta, yksi knessetin jäsen oppositiosta ja kaksi asianajajaliiton edustajaa. Opposition lausunto uudistusta ajavan lain hyväksymisen jälkeen oli terävä: ”Syytämme Benjamin Netanjahua ja häntä ympäröivää vihaajien ja pelkurien ryhmää tarkoituksellisesta yrityksestä tuhota ’kolmas temppeli’ ja yrityksestä vahingoittaa Israelin demokratian sydäntä.”

Mielenosoittajia Tel Avivissa. Kuva: Yoav Aziz, Unsplash

Lauantai-iltana 25.3.23 Netanjahun ollessa Lontoossa Gallant, Israelin puolustusministeri, piti lehdistötilaisuuden ja kehotti keskeyttämään lakiuudistusta koskevan lainsäädäntötyön johtuen sen negatiivisesta vaikutuksesta Israelin puolustusvoimiin ja niiden valmiuteen. Seuraavana päivänä Netanjahu erotti hänet, mikä taas johti Israelin historian suurimman mielenosoituksen puhkeamiseen ympäri maata ja lakkojulistukseen, joka uhkasi pysäyttää koko maan talouden. Tämän kaaoksen seurauksena pääministeri Benjamin Netanjahu piti kansakunnalle 27.3.23 iltana erityisen puheen, jossa hän ilmoitti lakiuudistuksen väliaikaisesta pysäyttämisestä: ”Päätin keskeyttää lain toisen ja kolmannen käsittelyn Israelin knessetissä päästäkseni laajempaan yhteisymmärrykseen.”

Monet hallitusta vastaan mieltään osoittaneet ovat syyttäneet Netanjahua ja hänen hallitustaan ”kolmannen temppelin” tuhoamisesta. Mitä tällä viittauksella kolmanteen temppeliin tarkoitetaan? Juutalaiset ajattelijat ovat kautta historian varoittaneet ”kahdeksannen vuosikymmenen vaarasta”. Raamatusta luemme Daavidin ja Salomon valtakunnasta, joka päättyi yhdistyneenä valtakuntana kahdeksannella vuosikymmenellä, ja sama tapahtui hasmonealaisten valtakunnalle (140–63 eKr.). Talmudin (juutalaisten suullisen lain selitysteoksen) mukaan toinen temppeli hävitettiin (70 jKr.) ja juutalainen kansa hajotettiin ympäri maailmaa, koska kansan keskuudessa oli turhaa veljesvihaa. Kohta Israelissauhlitaan 75. itsenäisyyspäivää (26.4.23), ja moni on nyt huolissaan Israelin tulevaisuudesta, kun kansa on niin kärkkäästi jakautunut lakiuudistuksen ja monien muidenkin asioiden takia. Juutalaisten paluu Israelin maahan ja Israelin valtion syntyminen vuona 1948 on monien juutalaisen mielestä Jumalan lupauksen toteutuma, ja näinhän mekin uskomme. Uskonnollisten juutalaisten keskuudessa on monia, jotka odottavat kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin. He eivät tunnusta Jeesusta Messiaakseen, mutta silti he uskovat, että Messias tulee perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle ja rakennuttamaan kolmannen temppelin.

Jesajan profetiasta (2:2–4) luemme lupauksesta aikojen lopussa: ”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.’ Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”

Me emme tiedä, milloin tämä Jesajan profetia toteutuu, mutta saamme olla varmoja siitä, että Jumalan aikataulu toteutuu ajallaan ja että historian tapahtumat ovat hänen käsissään. Meidän tehtävämme täällä Israelissa on jatkaa sitä työtä, jonka isoisäni Kaarlo Syväntö aloitti jakamalla Jumalan sanaa jokaiselle sitä haluavalle. Niin kuin profeetta Jesaja aikoinaan kirjoitti, ”sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana”, samoin mekin haluamme viedä Jumalan sanaa Siionista niihin kohteisiin, joissa on suurin tarve ja halu saada Jumalan sanaa.

Jonathan Syväntö lastaamassa ukrainankielisiä Uusiatestamentteja

Jatkamme edelleen Raamattutyötämme niillä mahdollisuuksilla, mitä Herra antaa ja niillä periaat- teilla, joilla työ aloitettiin yli 70 vuotta sitten Kaarlo Syvännön toimesta — ”Juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille” (Room. 1:16). Käytännössä siis maassa asuville juutalaisille ensin sekä hepreaksi että uusille siirtolaisille näiden äidinkielellä (yli 12 kielellä: amhara, venäjä, espanja, ranska, romania ym.). Myös siirtotyöläiset, jotka tulevat Israeliin Kiinasta, Filippiineiltä, Thaimaasta ja muualta, saavat meiltä Raamattuja omalla äidinkielellään. Lisäksi monia pyyntöjä tulee ulkomailta, erikoisesti Afrikasta, niin että me lähetämme Raamattuja eri kohteisiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Toinen periaate on se, että aivan alusta asti Raamatut annettiin tai lähetettiin pyytäjille täysin ilmaiseksi jakeen Jes. 55:1 mukaan: ”Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa.” Vaikka Raamattujen hankkiminen, kuljetus ja postitus maksaa rahaa, sitä ei vaadita pyytäjältä. Kolmas periaate työssämme on se, että Jumalan pelto on koko maailma. Jos jollakin peltosaralla on Herran palvelija, joka tarvitsee tukea tai apua, jota me voimme antaa, niin on Herran sanan mukaista auttaa häntä. Vaikka pyytäjä ei ole ”samalla pellolla kuin me itse”, me avustamme antamalla Raamattuja eri lähetyksille ja evankeliumin työntekijöille Israelissa ja ulkomailla. Olen nyt ottanut vastuun Olavilta Raamattutyön kirjeenvaihdossa ja yhteistyön ylläpitämisessä paikallisten kanssa Raamattujen levittämiseksi Israelissa. Tapasin viime kuussa kolme pastoria Kongosta, jotka olivat tulleet matkalle Israeliin. Keskustelin heidän kanssaan pitkään ja sain kuulla heidän työstään Kongon slummeissa. He olivat hyvin kiitollisia, kun saivat kuulla, että me voisimme toimittaa heille Raamattuja, sillä suurin osa ihmisistä niissä kurjissa olosuhteissa ei voi ostaa Raamattua, kun varat eivät usein riitä edes ruokaan.

Olavi on nyt heikommassa kunnossa, niin ettei hän enää jaksa keskittyä kirjoittamaan uutiskirjeitä Raamattutyöstä. Olemme saaneet hänelle nyt hoitajan, joka asuu talossa ja on hänen apunaan. Hän pyysi minua lähettämään sydämelliset terveiset teille kaikille uskollisille Raamattutyön kannattajille. Olavi rukoilee uskollisesti monien ihmisten puolesta ja Raamattutyön puolesta, että Jumala johdattaisi meitä toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti.

Kuva: Shalev Cohen

Kiitämme Herraa kaikista esirukoilijoista ja tukijoista, joita Herra on meillekin Syvännön perhekuntana antanut kaikkina vuosina aina tähän päivään asti. Luotamme ja rukoilemme Herran johdatusta tässä tärkeässä tehtävässä, niin että Jumalan sana saisi tulla kylvetyksi mahdollisemman moneen sydämeen.

Hyvää pääsiäistä ja kevään jatkoa toivottaen,

Jonathan & Melissa Syväntö

Keväiset terveiset ystävillemme!

”’Mitä sinä näet, Jeremia?’ Minä vastasin: ’Minä näen mantelipuun (hepr. shaked) oksan’. Herra sanoi minulle: ’Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon (hepr. shoked = ahkeroin) toteuttaakseni SANAANI.” (Jer. 1:11–12)

Pihallani tämä kukkiva puu on kuin hunnutettu morsian, joka odottaa sulhastaan. Lähestymme pääsiäistä, jota ennen Jeesus sanoi: ”Tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.” (Matt. 23:39) — Siis silloin, kun kutsutte minut tulevaksi ”Baruch Haba!”

Kuva: Maria Lupan, Unsplash

Israelin valtio viettää tänä vuonna 26. huhtikuuta 75-vuotista itsenäisyyttään! Olemme olleet Israelissa perheenä jo 74 vuotta. Kun seuraamme tilanteita maailmassa, meidän on ennen kaikkea tutkittava, mitä Raamattu kertoo tapahtuvan näinä lopun aikoina, sillä Jumala tulee todella toteuttamaan kaikki, mitä Hän on Sanassaan luvannut tapahtuvaksi. Olkaamme siis kukin valmiina niin kuin tämä mantelipuu. Meidän ei tarvitse kuitenkaan pelolla odottaa, mitä tuleman pitää, sillä turvamme on Herrassamme. Voin suurella kiitollisuudella sanoa kuten Samuel: ”Eben-Eser (hepr. = Avun kivi) — Tähän asti on Herra meitä auttanut.” (1. Sam.7:12)

Herra on auttanut täällä Israelissa ja ihmeellisesti myös Siperiassa, Omskissa. Radugan työ on voinut jatkua, vaikka tilanteet siellä ovat vaikeutuneet viimeisen vuoden aikana. Yksi tiimin työntekijöistä, vesihoitoterapeutti, on lähetetty Ukrainaan ensiapumieheksi. Edelleen Hoivakotiin saapuu kuukausittain vammaisia lapsia äiteineen saamaan hoitoja ilmaiseksi. Äitienkin tarpeet tutkitaan. Useimmilla heistä on selkävaivoja, joita hoidetaan. Heidän ilokseen järjestettiin myös kitarakonsertti. Kyläkäynnit jatkuvat kahdella autolla kaksi kertaa viikossa. Käynneillä viedään avustusta kaukaisiin kyliin. Omskin lääni on kooltaan noin puolet Suomen pinta-alasta. Lisäksi kodeissa on seurantaa kaksi kertaa viikossa Omskin kaupungissa, jossa on noin miljoona asukasta. Onkin todella ihme, miten kaikki toimii vain avustuksen varassa. Ilman Herran apua ja esirukousta se ei voisikaan toimia! Viimeksi kaksi urheilijaa keksi, miten auttaa Radugan työtä. He päättivät kävellä kahdestaan Baikal-järven ympäri, matkaa kertyy noin 1500 km. He lähtivät matkaan helmikuun pakkasissa, reput ja Radugan lippu mukanaan, tälle 32 päivän haastavalle matkalle innostaakseen ihmisiä tukemaan Hoivakodin työtä. Kun tätä kirjoitan, en tiedä, ovatko he ehtineet jo palata. Tässä teille uskolliset esirukoilijat ja ystävät veljemme Valerin viesti: ”Koen vain suurta kiitollisuutta kaikesta ja pyydän teitä jatkamaan esirukousta! Jumala tietää sanoittakin, mitä tarvitsemme. Vaikeuksista huolimatta, KIITOS HERRALLE, meillä on vettä, kaasua, sähköä, diese- liä autoihin ja ruokaa lapsille ja äideille.”

Voitte vain kuvitella, kuinka mielelläni olisin taas lähtenyt Omskiin auttamaan näitä lapsia. Nyt sinne ei kuitenkaan voi mennä tilanteiden takia. Herran käsissä ovat kaikki tulevat päivämme. Yhteyshenkilöni Suomessa on edelleen Marja Laurila. Teille tutut ja tuntemattomat esirukoilijat haluan kiitollisena lähettää rakkaat siunaavat terveiseni!

Sisarenne Rauha-Lilja


Voit lahjoittaa Syvännön Raamattutyölle Israelin Ystävät ry:n kautta rahankeräystilille
FI41 5731 8220 0718 21, viitteellä 107. Voit myös lahjoittaa suoraan kotisivujemme kautta https://www.iy.fi/lahjoita/

Poliisihallituksen Israelin Ystävät ry:lle myöntämä rahankeräyslupa on RA/2021/1386.
Lupa on voimassa 22.10.2021 alkaen koko Suomen alueella (Ahvenanmaata lukuun
ottamatta).