Sanan- ja mielipiteenvapaus Israelissa uhattuna, Shalom 4/2023

Nykyisen Israelin demokratian vahvuus on ollut sanan- ja mielipiteen ilmaisun vapaus. Tuota vapautta on vaalinut ja ylläpitänyt Israelin oikeuslaitos ja -järjestelmä, missä riippumaton oikeuslaitos on taannut varsin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen asioiden oikeuskäsittelyn. Sen seurauksena Israelissa on korkeampia päättäjiä ja poliitikkoja saanut tuomioita vakavista vallanhyväksikäyttö rikoksista. Joidenkin poliitikkojen poliittinen ura on päätynyt rikostuomioon, mutta jotkut ovat voineet jatkaa politiikassa ja uusissa viroissa edelleen, vedoten milloin mihinkin syyhyn toimintansa perusteena. Kuitenkaan tähän mennessä kukaan poliitikko tai oikeuslaitoksen ulkoinen päättäjä ei ole voinut ainakaan näkyvästi heikentää Israelin oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja itsenäistä asemaa.

Tämä on ärsyttänyt erityisesti niitä poliitikkoja ja virkamiehiä, jotka kokevat asemansa uhatuksi oikeuslaitoksen toiminnan kautta. Erityisesti poliitikoista ja valtaapitävistä riippumaton Israelin Korkein oikeus on ollut jo pitkään monien päättäjien ja poliitikkojen tulilinjalla. Sen korruptionvastainen toiminta ja erityisesti vähemmistöjen, kuten messiaanisten juutalaisten, kansalaisoikeuksien puolustaminen on ollut Israelin ääriryhmien silmätikkuna. Kun vielä otetaan huomioon, ettei Israelissa ole varsinaista perustuslakia, vaan voimassa itse asiassa on sotatilalaki, niin Israelin Korkein oikeus on ollut ainut riippumaton taho ”perustuslaki”- ja ”sotatilalaki” -kysymyksissä. Ilman Korkeimman oikeuden päätäntävaltaa ja valvontaa kaikki lait ja päätökset voidaan tehdä ilman perustuslain takamaa vähemmistösuojaa pelkällä yksinkertaisella enemmistöllä.

Nyt Israelin sinänsä, erityisesti turvallisuusasioissa, vahva hallitus pyrkii ajamaan läpi parlamentissa lain, joka heikentäisi Israelin Korkeimman oikeuden asemaa ja mahdollistaisi sen, että parlamentti voisi tehdä kiperiäkin päätöksiä yksinkertaisella enemmistöllä. Näin se voisi ohittaa Korkeimman oikeuden päätöksiä ja tulkintoja yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä on johtanut laajoihin mielenosoituksiin ja protesteihin Israelissa. Mikäli laki menee läpi niin sen jälkeen mielenosoituksilla ja protesteilla ei ole enää kuin symbolinen merkitys ja Israelia hallitaan ja johdetaan yksinkertaisen parlamenttienemmistön turvin.

Erityisenä huolenaiheena on, että uskonnollisissa kysymyksissä nykyhallituksessa on ääriuskonnollisilla ryhmillä enemmistö päätöksenteossa. Siksi pelätään erityisesti messiaanisten juutalaisten perustuslaillisen aseman heikkenemistä ja jopa vainoja ja karkotuksia Israelista. Ainakin yksi oikeudenkäynti messiaanista pastoria ja hänen vaimoaan vastaan on jo aloitettu. Syyttäjä vaatii ankaraa rangaistusta ja jopa maastakarkotusta.

Israelilla on aivan tarpeeksi ulkoisia vihollisia ja se taistelee oikeutetusti olemassaolonsa puolesta. Siksi on toivottavaa, ettei Israel hanki itselleen uusia vastustajia toimimalla niin, että sen oikeusjärjestelmän tasapainoa muutetaan. Se aiheuttaa epäilyksiä oikeusjärjestelmän toimivuudesta ja riippumattomuudesta. Erityisesti ihmisten perusoikeuksien toteutuminen ja niiden valvonta aiheuttaa huolta niin Israelissa kuin muuallakin.

Israelin valtio on selvinnyt monista kriiseistä uskomattomalla sitkeydellä. Haluamme uskoa, että niin tapahtuu jatkossakin! Israelin messianisten juutalaisten perusoikeudet tulee turvata kuten kaikkien muidenkin Israelin kansalaisten. Messiaan tuloa odotellessa: Shalom! Jumalan antama rauha on ainut, joka kestää iankaikkisesti!

Shalom terveisin,
Ilkka Vakkuri