Rauha Hamasista Israelille

Shalom-lehden 10/2023 pääkirjoitus

Hamasin hyytävän terroristihyökkäyksen jälkeen Israelin hallitus päätti tuhota Hamasin lopullisesti. Israel toteuttaa Hamasin tuho-operaatiota Gazassa ja tätä kirjoitettaessa operaatio yhä jatkuu ilmeisen tehokkaasti.

Israel on pyrkinyt ottamaan opiksi niistä virheistä, jotka johtivat Hamasin yllätyshyökkäyksen onnistumiseen. Siksi Israel pyrkii käyttämään mahdollisimman tarkkaa ja tehokasta tulivoimaa Hamasia vastaan, olivat he rakennuksissa tai maan alaisissa tunneleissa. Israel on pyrkinyt kaikin keinoin saamaan Gazan pohjoisosassa olevat siviilit Gazan eteläosaan sekä erottamaan siviilit Hamasin taistelijoista, joita Hamas yrittää käyttää ihmiskilpinä. Siitä huolimatta siviiliuhreja, niin kuin aina sodassa, tulee. Ilmeisesti yhdessäkään sodassa ei ole koskaan vältytty siviiliuhreista, mikä sinänsä on hirvittävä asia.

Hamasin vastaisen sodan päätyttyä Israelin on tärkeää päättää alueen tulevaisuudesta. Israel on tuonut esille seuraavat vaihtoehdot jyrkimmässä lievempään ilmaistuna

1. Gazassa olevat palestiinalaiset siirretään pois joko Egyptiin tai Jordanian alueelle ja luodaan puskurivyöhyke. Israel asuttaa ja miehittää Gazan kokonaan tai osittain ilman palestiinalaisia

2. Israel miehittää pysyvästi koko Gazan alueen ja perustaa sinne sotilashallinnon, joka kontrolloi kaikkea Gazassa tapahtuvaa toimintaa, mutta palestiinalaiset saavat jäädä Gazan alueelle.

3. Gazaan perustetaan yhteinen hallinto Länsirannan kanssa Fatahin johdolla yhteistyössä Israelin kanssa. Fatahin ja palestiinalaisia tukevien maiden tulee taata, että iskut Israelin alueelle loppuvat tai Israel alkaa uuden sodan terroristeja vastaan.

4. Yhdistetään Länsiranta ja Gaza saman hallinnon alle ja järjestetään maantieteellinen yhteys Israelin valvonnassa ja kontrollissa. Palestiinalaiset militanttiryhmät lakkautetaan ja niiden aseet kerätään pois. Ainoastaan palestiinalaisalueen poliiseilla voi olla aseistusta järjestyksen yläpitämiseksi.

Mikä näistä vaihtoehdoista valitaan, riippuu sekä Israelin hallituksen päätöksistä että Yhdysvaltain tuesta, koska Israel on riippuvainen Yhdysvaltain taloudellisesta ja sotilaallisesta tuesta. Lisäksi Israelin tulee neuvotella jonkinlainen hyväksyntä arabimailta. Israel on vihamielisten maiden ympäröimä ja sillä on vähän vaihtoehtoja selviytymiseensä. Sen on oltava valmis taistelemaan maansa puolesta tilanteessa, jossa sitä vastustavat arabit haluaisivat työntää koko juutalaisen väestön mereen. Siksi Israel ei voi hävitä yhtään sotaa.

Hengellisesti Israel tarvitsisi todellisen herätyksen ja oman paikkansa löytämisen Jumalan suunnitelmissa. Ainoastaan Messias voi pelastaa lopulta Israelin.

Shalom-terveisin,
Ilkka Vakkuri