Katsaus Israelin vapaaehtoistyön tilanteeseen

Vapaaehtoisohjelmaa ollaan nyt hiljalleen avaamassa. Vapaaehtoisten apu on nyt entistäkin tärkeämpää.

Lokakuun seitsemäntenä päivänä arviolta noin 250 000 israelilaista joutui jättämään kotinsa niin Gazan alueen lähistöltä, kuin pohjoisrajan tuntumasta.  He hajaantuivat tilannetta suojaan ympäri maata. Osalla heistä, varsinkin Gazan lähistöllä asuneilla, ei ole enään kotia minne palata, koska ne tuhoutuivat. He tarvitsevat tukea: traumahoitoa, apua uuden asuinpaikan löytämisessä, taloudellista tukea ja lisäksi heillä on valtava suru läheistensä menettämisestä.

Israelin Työ- ja sosiaaliministeriö tarjoaa henkistä tukea ja hätäapua, mukaan lukien kuolemanilmoitukset perheille ja tukea perheille, joiden omaiset ovat kadoksissa, murhattu tai panttivankeina. Ministeriö on saanut kiitosta nopeasta reagoinnistaan ja toiminnastaan tässä vallitsevassa tilanteessa.

Myös Työ- ja sosiaaliministeriön alaiset näillä alueilla sijainneet vapaaehtoiskohteemme evakuoitiin. Eri yksiköidemme vammaiset, vanhukset, lastenkotien lapset ja muut asukkaat sijoitettiin vastaaviin yksiköihin eri puolille maata. Nämä uudelleensijoitukset ovat tuoneet paljon lisätyötä yksiköille, ja resurssit ovat hyvin tiukilla lisääntyneen työtaakan vuoksi.

Hyvinvointialalla on huutava pula hoitajista, varsinkin vanhusten ja vammaisten parissa. Osa hoitajista, niin naisia kuin miehiä, on rekrytoitu sotaan. Jotkut asukkaiden vanhemmat ovat tulleet auttamaan ilman hoitoalan koulutusta. Maassa on yhä muutamia kansainvälisiä vapaaehtoisia sekä siviilipalvelusta suorittavia jotka ovat apuna.

Israelin Ystävät ry:n kautta voi edelleen lähteä vapaaehtoistyöhön Israeliiin.
Seuraava perehdytys lähteville pidetään 23.1.2024 klo 17-18.30 Zoomin kautta. Linkin saa vapaaehtoistyön koordinattorilta laittamalla sähköpostia: vapaaehtoistyo@iy.fi
Lisää tietoa vapaaehtoistyöstä ja hakuprosessista saat täältä.

Vapaaehtoisohjelma VOIS

Israelissa oli ennen sotaa 527 kansainvälistä vapaaehtoista, ja heistä 75 jäi Israeliin sodan alettua.

Vapaaehtoisohjelmaa ollaan nyt hiljalleen varovaisesti avaamassa. Vapaaehtoisten apu on nyt entistäkin tärkeämpää.

Vapaaehtoistyö on nyt mahdollista seuraavin ehdoin:

Lyhytaikainen vapaaehtoistyö (alle 12 viikkoa) on mahdollista turistiviisumilla seuraavin ehdoin:

  • Aikaisemmin vapaaehtoisena toimineet voivat saapua 12 viikon ajaksi samaan kohteeseen, jossa ovat aikaisemmin toimineet.
    • Uudet naisvapaaehtoiset voivat toimia 12 viikkoa, jos heillä on voimassaoleva matkavakuutus.
    • Uudet miesvapaaehtoiset voivat toimia 12 viikkoa vapaaehtoisena, jos heillä on voimassaoleva matkavakuutus ja rikosrekisteriote (englanniksi apostille leimalla).

Nyt jos koskaan apuasi tarvitaan.
Voit myös tukea vapaaehtoistyötä lahjoituksella Israelin Ystävät ry:n Rahankeräystilille 
FI41 5731 8220 0718 21, BIC: OKOYFIHH. Muistathan merkitä avustuskohteen viitenumeron 275.